传奇

Cpop
MrWind
636
传奇

Lời bài hát

[ti: 传奇]
[ar: 李键]

只因为在人群中多看了你一眼
再也没能忘掉你的容颜
梦想着偶然能有一天再相见
从此我开始孤单地思念

想你时你在天边
想你时你在眼前
想你时你在脑海
想你时你在心田

宁愿相信我们前世有约
今生的爱情故事不会再改变n
宁愿用这一生等你发现
我一直在你身边
从未走远

---Pinyin---

[ti: chuán qí ]
[ar: lǐ jiàn ]

zhǐ yīn wèi zài rén qún zhōnɡ duō kàn le nǐ yì yǎn
zài yě méi nénɡ wànɡ diào nǐ de rónɡ yán
mènɡ xiǎnɡ zhe ǒu rán nénɡ yǒu yì tiān zài xiānɡ jiàn
cónɡ cǐ wǒ kāi shǐ ɡū dān dì sī niàn

xiǎnɡ nǐ shí nǐ zài tiān biān
xiǎnɡ nǐ shí nǐ zài yǎn qián
xiǎnɡ nǐ shí nǐ zài náo hǎi
xiǎnɡ nǐ shí nǐ zài xīn tián

nìnɡ yuàn xiānɡ xìn wǒ men qián shì yǒu yuē
jīn shēnɡ de ài qínɡ ɡù shi bú huì zài ɡǎi biàn
nìnɡ yuàn yònɡ zhè yì shēnɡ děnɡ nǐ fā xiàn
wǒ yì zhí zài nǐ shēn biān
cónɡ wèi zǒu yuǎn

Lời Việt

[ti: Truyền kỳ]
[ar: Lý Kiện]

Trong đoàn người đông đúc
Chỉ tại anh nhìn em
Có nhiều hơn một chú
Làm cho anh từ đó
Không thể quên được em
Anh vẫn hằng mơ tưởng
Có ngày được gặp lại
Bắt đầu từ ngày đó
Cô đơn nhớ nhung em

Lúc anh nhớ em, em ở góc trời nào
Lúc anh nhớ em, em ở ngay trước mắt anh
Lúc anh nhớ em, em ở trong tâm trí anh
Lúc anh nhớ em, em ở trong trái tim anh

Nguyện tin tưởng mình có duyên từ trước
Kiếp ta này sẽ lại tiếp tục yêu
Nguyện cả đười đợi chờ em phát hiện
Anh mãi mãi ở bên cạnh của em
Không bao giờ dời xa


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...