1:03

Unknow Category
MrWind
557
1:03

Lời bài hát

==Kanji==
돌이킬 수 없어서 이렇게 후회하고
잊을 수가 없어서 평생을 가져가요

미약했던 나의 용기를
초라했던 나의 한심함을 이제 용서해요

일초가 일분처럼 또 하루가 일년처럼
길게만 느껴지네요
잊혀질 것 같았던 너의 기억은 시간이
갈수록 선명해져서 이젠 손에 잡힐 듯 해요

옅어질 리 없겠죠 짙고 짙은 그리움
잊을수가 없어서 평생을 가져가요

나약했던 나의 용기를 미숙했던 나의 모든 걸
이젠 용서해요

체념은 미련 앞에 미련은 또 눈물앞에
그렇게 무릎 꿇네요

==Translation==
Regretting like this because I can't return
I can't forget so I carry it through my whole life
Forgive my weak courage
And my worthless sorrow

A second like a minute, and a day like a year
It feels so long
Memories of you that I thought I could forget
Become clearer with time, now it feels like I can grasp them with my hands

I suppose it's impossible to become faint, the dark dark longing
I can't forget it so I carry it through my whole life
Forgive my weak courage
And my immature everything

A second like a minute, and a day like a year
It feels so long
Memories of you that I thought I could forget
Become clearer with time, now it feels like I can grasp them with my hands
It feels like I can grasp them with my hands

Resignation in front of regret, regret in front of tears
Kneel like this
Memories of you that I thought I could forget
Become clearer with time, now it feels like I can grasp them with my hands

Lời Việt

Nuối tiếc vì chẳng thể quay đầu lại
Không nỡ quên nên tôi đành mang theo suốt cuộc đời
Tha thứ cho sự yếu mềm nơi tôi
Và nỗi đau khổ vô nghĩa

Một giây tưởng chừng như một phút, một ngày ngỡ như cả năm
Dài dằng dặc...
Ký ức về em mà tôi nghĩ rằng mình có thể quên đi
Cứ hiển hiện rõ ràng theo năm tháng, giờ tôi có cảm giác mình có thể níu chặt lấy chúng

Tôi cứ nghĩ những kỷ niệm ấy chẳng thể nào phai nhoà, bóng tối nhấn chìm những khát khao
Không nỡ quên nên tôi đành mang theo suốt cuộc đời
Tha thứ cho sự yếu mềm nơi tôi
Và cả sự non nớt này

Một giây tưởng chừng như một phút, một ngày ngỡ như cả năm
Dài dằng dặc...
Ký ức về em mà tôi nghĩ rằng mình có thể quên đi
Cứ hiển hiện rõ ràng theo năm tháng, giờ tôi có cảm giác mình có thể níu chặt lấy chúng

Nhẫn nhục trước những nuối tiếc, nuối tiếc trong những dòng nước mắt
Tôi khuỵu gối
Ký ức về em mà tôi nghĩ rằng mình có thể quên đi
Cứ hiển hiện rõ ràng theo năm tháng, giờ tôi có cảm giác mình có thể níu chặt lấy chúng


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...