22

Country
MrWind
3703
22

Lời bài hát

It feels like a perfect night to dress up like hipsters
And make fun of our exes, uh uh uh uh
It feels like a perfect night for breakfast at midnight
To fall in love with strangers uh uh uh uh
Yeaaaah
We're happy free confused and lone at the same time
It's miserable and magical oh yeah
Tonight's the night when we forget about the deadlines, it's time uh uh

I don't know about you but im feeling 22
Everything will be alright if you keep me next to you
You don't know about me but I bet you want to
Everything will be alright if we just keep dancing like we're 22, 22

It seems like one of those nights
This place is too crowded too many cool kids
It seems like one of those nights
We ditch the whole scene and end up dreaming instead of sleeping
Yeaaaah
We're happy free confused and lone in the best way
It's miserable and magical oh yeah
Tonight's the night when we forget about the heartbreaks, it's time uh uh

I don't know about you but im feeling 22
Everything will be alright if you keep me next to you
You don't know about me but I bet you want to
Everything will be alright if we just keep dancing like we're 22, 22

I don't know about you, 22, 22

It feels like one of those nights
We ditch the whole scene
It feels like one of those nights
We won't be sleeping
It feels like one of those nights
You look like bad news I gotta have you, I gotta have you

I don't know about you but im feeling 22
Everything will be alright if you keep me next to you
You don't know about me but I bet you want to
Everything will be alright if we just keep dancing like we're 22, 22

Dancing like 22, yeah, 22, yeah yeah

It feels like one of those nights
We ditch the whole scene
It feels like one of those nights
We won't be sleeping
It feels like one of those nights
You look like bad news I gotta have you, I gotta have you

Lời Việt

Còn có thể ôm ta như vậy sao?

Còn có thể cùng ta nhẹ nhàng tỉ tê như vậy sao?

Trong lòng ngươi rõ ràng có nàng

Vậy nhưng lại dùng giả tạo đi che giấu

Ta mệt mỏi giãy giụa trong ái cùng hận

Thôi cứ như vậy, cùng ta một khoảng thời gian nữa đi

Thôi cứ như vậy, nghe ngươi nói lời xảo ngữ đi

Trốn tại mái nhà một mình tán dóc

Nói những điều ngay cả bản thân ta cũng không hiểu nổi

Chỉ có gió như đang cười nhạo ta thật sự ngu ngốc

Gió, vẫn đang lạnh lùng thổi qua

Ta không hề say

Chỉ là tâm đã vỡ

Không thể nhìn thấy sự đẹp đẽ mà ngươi nói nữa rồi

Gió, vẫn đang lạnh lùng thổi qua

Ta không hề say

Chỉ là tâm đã vỡ

Toàn thân tẩm ngập trong bi thương

Thôi cứ như vậy, cùng ta một khoảng thời gian nữa đi

Thôi cứ như vậy, nghe ngươi nói lời xảo ngữ đi

Trốn tại mái nhà một mình tán dóc

Nói những điều ngay cả bản thân ta cũng không hiểu nổi

Chỉ có gió như đang cười nhạo ta thật sự ngu ngốc

Gió, vẫn đang lạnh lùng thổi qua

Ta không hề say

Chỉ là tâm đã vỡ

Không thể nhìn thấy sự đẹp đẽ mà ngươi nói nữa rồi

Gió, vẫn đang lạnh lùng thổi qua

Ta không hề say

Chỉ là tâm đã vỡ

Toàn thân tẩm ngập trong bi thương

Còn có thể ôm ta như vậy sao?

Còn có thể cùng ta nhẹ nhàng tỉ tê như vậy sao?

Ngươi trong lòng rõ ràng có nàng

Vì sao lại còn dùng hư giả đến lừa gạt ta?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...