24

Pop
anhthiCT
2381
24
Bài viết này trong quá trình chờ duyệt

Lời bài hát

There's only 24 hours in a day And half as many ways for you to lie to me, my little love There's only 24 hours in a day And half of those, you lay awake With thoughts of murder and carnage If you lie down with dogs, then you'll get fleas Be careful of the company you keep There's only 24 hours And that's not enough To lie like you lie or Love like you love There's only 24 hours in a day And half of those you lay Between the sheets with me, my lying love There's only 24 hours, so you'd say For most of them you pay For all the things they paid you for, my love If you lie down with dogs, then you'll get fleas Be careful of the ones you choose to leave There's only 24 hours And that's not enough To lie like you lie or Love like you love Give me your heat Give me your diamonds You hit that street And my crooked lust You count to three While they're all dying You're hard to reach You're cold to touch

Lời Việt

Một ngày chỉ có 24 tiếng Và đủ nhiều để anh có thể lừa dối tôi, tình yêu nhỏ bé của tôi Chỉ có 24 giờ trong ngày Và phân nửa, anh nằm thao thức Với ý nghĩ giết người và tàn sát Nếu anh nằm xuống với những con chó, anh sẽ nhận được bọ chét Hãy thận trọng với người bạn của anh Chỉ có 24 tiếng Và nhường đó là không đủ Để lừa dối bằng sự dối trá trong anh hay Yêu bằng tình yêu trong anh Chỉ có 24 giờ trong ngày Và nhường đó anh chỉ nằm Ngủ cùng tôi, tình yêu dối lừa của tôi Chỉ có 24 tiếng, thế nên anh muốn nói Cho những thứ anh trả Cho những gì họ trả cho anh, tình yêu của tôi Nếu anh nằm xuống với những con chó, anh sẽ nhận được bọ chét Hãy thận trọng với người anh từ bỏ Chỉ có 24 tiếng Và nhường đó là không đủ Để lừa dối bằng sự dối trá trong anh hay Yêu bằng tình yêu trong anh Hãy cho tôi sự nồng nhiệt của anh Hãy cho tôi những viên kim cương của anh Anh đạp xuống đường Và những ham muốn vớ vẩn của tôi Anh đếm đến ba Trong khi tất cả chúng đang chết Anh thật khó tiếp cận Anh thật lạnh để chạm vào


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé