A Sombre Dance

Doom Metal
MrWind
1639
A Sombre Dance

Lời bài hát

As the stars like ludicrous fauns,
Join the grim reapers dionystic glance
We step forward together with the pale withered spring
And join the pipings of their sombre dance

Lời Việt

Khi những vì tinh tú kia,
Sáng lấp lánh tạo nên hình vị thần đồng áng
Hòa vào cùng những người thợ gặt nhẫn tâm
với cái liếc nhìn đầy lạc thú,
Chúng ta cùng tiến bước về phía trước
Cùng mùa xuân kia phai nhạt héo mòn
Và hãy hòa vào những tiếng sáo ngân nga
Đang vang lên từ cuộc vui dạ vũ.


(*)faun: vị thần nữa dê nữa người, thần đồng áng


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...