Above All

Christian Pop
MrWind
1473
Above All

Lời bài hát

Above all powers, above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here before the world began

Above all kingdoms, above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There's no way to measure what you're worth

Crucified
Laid behind a stone
You lived to die
Rejected and alone
Like a rose
Trampled on the ground
You took the fall
And thought of me
Above all

Lời Việt

Vượt trên mọi quyền năng, vượt trên mọi vua chúa.
Vượt trên mọi giống nòi, vượt trên mọi tạo tác.
Vượt trên mọi hiểu biết và mọi đường lối nhân gian
Người đã có trước khi thế giới tạo dựng.

Vượt trên mọi vương quốc, vượt trên mọi ngai báu
Vượt trên mọi kỳ quan mà thế giới từng biết
Vượt trên mọi vinh hoa và châu báu của trái đất
Chẳng có cách nào để đo được giá trị của Người

Bị đóng đinh trên thánh giá
Thân xác yên nghỉ trong chiếc hang có hòn đá lớn chặn cửa
Người đã hạ mình xuống dương gian mang lấy phận người để rồi nhận lấy sự ruồng bỏ, khinh khi của người đời mà chết trong cô độc
Như một bông hồng
Bị giẫm đạp trên đất
Ngài đã nhận lấy cái chết
Và đã nghĩ đến con
Vượt trên hết thảy!


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé