All I Ness Is You

Unknow Category
MrWind
566
All I Ness Is You

Lời bài hát


All I need is you

Left my fear by side of the road
Hear You speak, won't let go
Fall to my knees as I lift my hands to pray
Got every reason to be here again
Father's love, that draws me in
And all my eyes wanna see is a glimpse of You

All I need is You
All I need is You Lord, is You Lord
All I need is You

One more day and it's not the same
Your spirit calls my heart to sing
Drawn to the voice of my Savior once again
Where would the world be without Your Son
Gave His life to save the earth
Rest in the thought that You're watching over me

All I need is You
All I need is You Lord, is You Lord
All I need is You

You hold the universe
You hold everyone on earth
You hold the universe
You hold, You hold

Lời Việt

Tất cả Tôi cần là Ngài

Bỏ lại nỗi sợ hãi bên đường
Nghe tiếng Ngài và sẽ chẳng để đi mất
Sụp trên gối và nâng tay cầu nguyện
Lấy từng lý do để có mặt nơi đây
Cha của yêu thương đã tiếp nhận tôi
và mắt tôi muốn được thóang nhìn xem Ngài

Tất cả tôi cần là Ngài
Tất cả tôi cần là Ngài , ôi Chúa tôi
Tất cả tôi cần là Ngài

Một ngày nữa và không giống như thế
Tâm hồn Ngài giục tâm tôi hát lên
Cất cao giọng vì Cứu Chúa tôi một lần nữa
Thế giới về đâu mà không có con Ngài
Trao sự sống để cứu lấy thế gian
Luôn đinh ninh rằng Ngài luôn dõi theo tôi

Tất cả tôi cần là Ngài
Tất cả tôi cần là Ngài , ôi Chúa tôi
Tất cả tôi cần là Ngài

Ngài giữ lấy hành tinh này
Ngày giữ lấy từng kẻ trên đất
Ngài giữ lấy hành tinh này
Ngài giữ , Ngài giữ lấyĐể duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...