All The Pretty Little Horses (Hush

Unknow Category
MrWind
429
All The Pretty Little Horses (Hush

Lời bài hát

Hush-a-bye, don't you cry
Go to sleep you little baby
When you wake, you shall have cake
And all the pretty little horses
Blacks and bays, dapple and greys
All the pretty little horses
Hmm, and mama loves, daddy loves
Oh they love their little baby
When you wake, you shall have cake
And all the pretty little horses
Blacks and bays, dapple and greys
All the pretty little horses
Blacks and bays, dapple and greys
Coach and six white horses
Way down yonder, down in the meadow
Lies a poor little child
The bees and the flies are pickin' out its eyes
The poor little child crying for its mother
Oh, crying for its mother
Hush-a-bye, don't you cry
Go to sleep you little baby
When you wake, you shall have cake
And all the pretty little horses
Blacks and bays, dapple and greys
Coach and six white horses
Blacks and bays, dapple and greys
All the pretty little horses
Blacks and bays, dapple and greys
All the pretty little horses

Lời Việt

Nín đi con, đừng khóc nữa
Ngủ đi con trai bé nhỏ
Khi con thức dậy, con sẽ có bánh đấy
Và tất cả những chú ngựa nhỏ xinh
Ngựa đen, ngựa đốm và ngựa xám
Tất cả những chú ngựa nhỏ xinh
À ơi, mẹ yêu con, bố yêu con
Bố mẹ yêu con trai bé nhỏ
Tất cả những chú ngựa nhỏ xinh
Ngựa đen, ngựa đốm và ngựa xám
Xe ngựa và sáu chú ngựa trắng
Đi xuống đằng kia, đi xuống đồng cỏ
Nằm cạnh một đứa trẻ nhỏ nghèo
Những con ong và ruồi đậu lên mắt
Đứa trẻ nhỏ nghèo khóc đòi mẹ
Ôi khóc đòi mẹ
Nín đi con, đừng khóc nữa
Ngủ đi con trai bé nhỏ
Khi con thức dậy, con sẽ có bánh đấy
Và tất cả những chú ngựa nhỏ xinh
Ngựa đen, ngựa đốm và ngựa xám
Xe ngựa và sáu chú ngựa trắng
Ngựa đen, ngựa đốm và ngựa xám
Tất cả những chú ngựa nhỏ xinh
Ngựa đen, ngựa đốm và ngựa xám
Tất cả những chú ngựa nhỏ xinh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...