All Your Love

Unknow Category
MrWind
1334
All Your Love

Lời bài hát

All of your love, baby, can it be mine
All of your love, baby, can it be mine
I'll hate to be the one, the one that you left behind

All of your love, baby, don't you fool around
All of your love, baby, don't fool around
Love is a one thing, baby, that you won't find on the ground

All of your love, I've got to have it one of these days
All of your love, I've got to have it one day
Don't you leave me sweet baby, please come on back this way
Come on back this way

Give me all your love
Give it to me right now
All your love
Don't mess around with my love

Lời Việt

Tất cả tình yêu của anh, anh yêu, có thể dành hết cho em được không
Tất cả tình yêu của anh, anh yêu, dành hết cho em nhé
Em sẽ rất ghét là người đó,người mà anh bỏ rơi

Tất cả tình yêu của anh,anh yêu, đừng dối mình quanh nữa
Tất cả tình yêu của anh,anh yêu, đừng tự dối mình nữa
Tình yêu là một thứ,anh à, thứ mà anh sẽ không thể tìm thấy trên mặt đất

Tất cả tình yêu của anh,em sẽ có được nó một ngày
Tất cả tình yêu của anh,em sẽ có được nó một ngày nào đó
Đừng rời bỏ em,anh ơi,xin hãy quay về lối này
Hãy quay về lối này

Hãy cho em tất cả tình yêu của anh
Hãy trao cho em ngay bây giờ
Tất cả tình yêu của anh
Đừng đùa với tình yêu của em nữa


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...