Almost Home (OST Oz The Great And Powerful)

Soundtracks
MrWind
2096
Almost Home (OST Oz The Great And Powerful)

Lời bài hát

Hey, hey.....
You're almost home
You're almost home
You're almost home

I've seen the light in the sky
In the skies are like fireflies
Burning bright, just to vanish in the dark

I've held hope in my two hands
That there would be another chance
To find the kingdom, I'm believing in my heart
Cause underneath the good there's something greater than you know

When you're almost there
And you're almost home
Just open up your eyes and go, go
When you're almost there, almost home
Know you're not alone
You're almost home

When you run, run so far
You've forgotten who you are
Where you're from, it's like some other universe
You count your steps, like they're regrets
You catch one breath then lose the rest
Wrong is right, right is left
And there's nowhere left to turn

So don't believe in everything
You think, you think you know

When you're almost there
And you're almost home
Just open up your eyes and go, go
When you're almost there, almost home
Know you're not alone
You're almost home

When you let your heart be the compass
You won't get lost, not if you trust it
When you hear the sound of the trumpet
Louder than ever before

Oh, when you're almost there
Almost home
Just open up your eyes and go, go
Cause you're almost there
Almost home
Know you're not alone
You're almost home

When you're almost there
Almost home
Just open up your eyes and go, go
Almost there
You're almost home
Know you're not alone
You're almost home

Lời Việt

Này, này .....
Bạn gần về đến nhà
Bạn gần về đến nhà
Bạn gần về đến nhà

Tôi đã thấy ánh sáng trên trời
Trên trời cao như những con đom đóm
Tỏa sáng chỉ để biến mất trong bóng đêm

Tôi giữ lấy hy vọng trong hai bàn tay
Rằng sẽ có một cơ hội khác
Để tìm ra vương quốc, tôi vững tin vào con tim
Vì ẩn sâu bên dưới cái tốt còn có điều gì đó vĩ đại hơn bạn biết

Khi bạn gần đến đây
Và khi bạn gần về nhà
Cứ mở to đôi mắt bạn và đi, đi
Khi bạn gần đến đây, gần về nhà
Hãy biết rằng bạn không đơn độc
Bạn gần về đến nhà

Khi bạn chạy, chạy thật xa
Bạn đã quên mất bạn là ai
Hay nơi bạn đến, giống như từ thiên hà khác
Bạn đếm bước chân, như chúng hối hận
Bạn hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm
Điều sai hóa đúng, điều đúng biến mất
Và không có nơi nào nữa để chuyển hướng

Thế nên đừng tin vào vạn vật
Bạn nghĩ, bạn nghĩ bạn biết

Khi bạn gần đến đây
Và khi bạn gần về nhà
Cứ mở to đôi mắt bạn và đi, đi
Khi bạn gần đến đây, gần về nhà
Hãy biết rằng bạn không đơn độc
Bạn gần về đến nhà

Khi bạn để con tim bạn là chiếc la bàn
Bạn sẽ không bị lạc, không nếu như bạn tin nó
Khi bạn nghe âm thanh của kèn trumpet
Lớn hơn bao giờ hết

Oh, khi bạn gần đến đây
Và khi bạn gần về nhà
Cứ mở to đôi mắt bạn và đi, đi
Khi bạn gần đến đây
Gần về nhà
Hãy biết rằng bạn không đơn độc
Bạn gần về đến nhà

Khi bạn gần đến đây
Gần về nhà
Cứ mở to đôi mắt bạn và đi, đi
Gần đến đây
Bạn gần về nhà
Hãy biết rằng bạn không đơn độc
Bạn gần về đến nhà


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...