Amarantine

New Age
MrWind
815
Amarantine

Lời bài hát

You know when you gave your love away
It opens your heart, everything is new
And you know time will always find a way
To let your heart believe it's true
You know love is everything you say
A whisper, a word, promises you give
You feel it in the heartbeat of the day
You know this is the way love is

Amarantine
Amarantine
Amarantine
Love is always love

Amarantine
Amarantine
Amarantine
Love is always love

You know love may sometimes make you cry
So let the tears go, they will flow away
For you know love will always let you fly
How far a heart can fly away

Amarantine
Amarantine
Amarantine
Love is always love

Amarantine
Amarantine
Amarantine
Love is always love

You know when love's shining in your eyes
It may be the stars fallen from above
And you know love is with you when you rise
For night and day belong to love

Lời Việt

Bạn biết rằng khi trao tình yêu đi
Nó sẽ mở rộng trái tim bạn, mọi thứ đều mới mẻ
Bạn cũng biết thời gian luôn tìm ra con đường
Con đường khiến trái tim bạn tin đó là sự thật
Bạn sẽ hiểu điều tình yêu là mọi điều bạn nói
Lời thì thầm, một từ, một lời hứa bạn trao đi
Bạn sẽ thấy được nó trong bồi hồi ngày nào đó
Và sẽ thấu đây là lối yêu thương

Mãi mãi
Mãi mãi
Mãi mãi
Tình yêu không thay đổi

Mãi mãi
Mãi mãi
Mãi mãi
Tình yêu không đổi thay

Bạn sẽ thấy tình yêu nhiều lần khiến bạn khóc
Bởi thế cứ để nước mắt đến và đi
Để bạn hiểu tình yêu luôn giúp bạn cất cánh bay
Và một con tim có thể lướt đi xa nhường nào

Mãi mãi
Mãi mãi
Mãi mãi
Tình yêu không thay đổi

Bạn thấy khi tinh yêu toả sáng trong đôi mắt mình
Nó sẽ như những vì sao sa từ trên cao xuống
Và tình yêu có nghĩa gì với mình khi bạn vượt lên
Để ngày và đêm chan chứa yêu thương


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...