And When He Smiles

Pop
MrWind
711
And When He Smiles

Lời bài hát

And when he smiles he makes the sun shine
He wouldn't think to make it rain
Happiness runs in the family
And he's a boy from the good old earth and the high tree forest
And he's just about the happiest boy that I ever knew

And when he smiles he makes me sigh
He doesn't have a point of view
Happiness runs in the family
And he's a boy from the good old earth and the high tree forest
And he's just about the happiest boy that I ever knew

And when he smiles he makes the sun shine
And warms the day with morning dew
Happiness runs in the family
And he's a boy from the good old earth and the high tree forest
And he's just about the happiest boy that I ever knew
And he's just about the happiest boy that I ever knew

Lời Việt

Khi anh ấy cười, anh khiến cho mặt trời toả nắng
Anh ấy không hề nghĩ sẽ khiến trời mưa
Hạnh phúc tràn ngập cả gia đình anh
Và anh ấy chính là chàng trai từ trái đất cổ kính và rừng cây cao
Và anh là anh chàng hạnh phúc nhất mà tôi từng biết

Và khi anh cười, anh khiến tôi khát khao
Anh không có quan điểm nhất định
Hạnh phúc tràn ngập cả gia đình anh
Và anh ấy chính là chàng trai từ trái đất cổ kính và rừng cây cao
Và anh là anh chàng hạnh phúc nhất mà tôi từng biết

Khi anh ấy cười, anh khiến cho mặt trời toả nắng
Anh ấy không hề nghĩ sẽ khiến trời mưa
Hạnh phúc tràn ngập cả gia đình anh
Và anh ấy chính là chàng trai từ trái đất cổ kính và rừng cây cao
Và anh là anh chàng hạnh phúc nhất mà tôi từng biết
Và anh là anh chàng hạnh phúc nhất mà tôi từng biết


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé