Any Other World

Country Rock
MrWind
407
Any Other World

Lời bài hát

In any other world
You could tell the difference
And let it all unfurl
Into broken ruminants

Smile like you mean it
And let yourself let go

Cos it's all in the hands of a bitter, bitter man
Say goodbye to the world you thought you lived in
Take a bow, play the part of a lonely lonely heart
Say goodbye to the world you thought you lived in
To the world you thought you lived in

I tried to live alone
But lonely is lonely, alone
So human as I am
I had to give up my defences

So I smiled and tried to mean it
To let myself let go

Cos it's all in the hands of a bitter, bitter man
Say goodbye to the world you thought you lived in
Take a bow, play the part of a lonely lonely heart
Say goodbye to the world you thought you lived in
To the world you thought you lived in

Cos it's all in the hands of a bitter, bitter man
Say goodbye to the world you thought you lived in
Take a bow, play the part of a lonely lonely heart
Say goodbye to the world you thought you lived in
To the world you thought you lived in

Say goodbye to the world you thought you lived in [x2]
Say goodbye

In any other world
You could tell the difference

[Spoken]
"I never ever, I forget my story.
My face is not sad, but sometimes, I am sad."

Lời Việt

Trong bất kỳ thế giới nào khác
Bạn có thể phân biệt
Và để mọi thứ bộc lộ ra
Trong sự tư lự vỡ vụn

Cười như là bạn muốn cười
Và thả lỏng bản thân bạn đi

Vì tất cả đều nằm trong đôi bàn tay của một người cay đắng
Tạm biệt với thế giới mà bạn nghĩa là bạn đang sống đi
Hãy chào và diễn vai diễn trái tim cô đơn
Tạm biệt với thế giới mà bạn nghĩa là bạn đang sống đi
Với thế giới mà bạn nghĩ bạn đang sống

Tôi cố sống một mình
Nhưng cô đơn là cô đơn, một mình
Thật có tính người, như chính tôi
Tôi phải từ bỏ sự phòng thủ của mình

Vì thế tôi cười và cố thể hiện nó
Để cho bản thân tôi thả lỏng

Vì tất cả đều nằm trong đôi bàn tay của một người cay đắng
Tạm biệt với thế giới mà bạn nghĩa là bạn đang sống đi
Hãy chào và diễn vai diễn trái tim cô đơn
Tạm biệt với thế giới mà bạn nghĩa là bạn đang sống đi
Với thế giới mà bạn nghĩ bạn đang sống
[x2]

Tạm biệt với thế giới mà bạn nghĩa là bạn đang sống đi
Nói tạm biệt đi

Trong thế giới khác
Thì bạn phân biệt được

[Lời nói]
"Tôi không bao giờ quên câu chuyện đời mình.
Mặt tôi thì không buồn nhưng đôi khi... tôi buồn."


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...