Anything Is Possible

Country Rock
MrWind
811
Anything Is Possible

Lời bài hát

Stay, please stay with me tonight
And all the stars up in my heaven
They're shining bright
Oh anything is possible
I know - if you stay
Oh I will catch you, if you fall, oh baby baby
I know it hurts, but it hurts me more and more
I hear your heartbeat baby, louder than before
And when I cry, I cry for you
Cause I know you are the only
And when I die, I die for you
Cause I know your heart is lonely
Oh anything is possible
I know - if you stay
Oh I will catch you if you fall, oh baby baby
Oh anything is possible
Oh I know it from my heart
I will try - oh if you call

Don't leave me girl, don't
leave me here tonight
(Oh I'm so lonely)
Don't leave me girl and all the feeling's right
(Oh you're the only)
I know it hurts you, you are
walking out my dreams
You see my heart on fire and
now you're gone it seems
My dying heart, it cries for you
Cause I know you are my only
Don't break apart, can't let you go
Cause I know my heart's lonely
Oh anything is possible
I know - if you stay
Oh I will catch you if you fall, oh baby baby
Oh anything is possible
Oh I know it from my heart
I will try - oh if you call
Don't leave me girl, don't
leave me here tonight
(Oh I'm so lonely)
Don't leave me girl and all the feeling's right
(Oh you're the only)

Lời Việt

Em ơi, xin hãy ở cùng anh đêm nay
Và tất cả những ngôi sao trên thiên đường của anh
Chúng đang tỏa sáng lấp lánh
Điều gì cũng có thể mà
Anh biết - nếu em ở lại
Anh sẽ đỡ em, nếu em ngã
Anh biết điều đó làm em đau, nhưng nó còn làm anh đau hơn
Anh nghe tiếng nhịp đập tim em, to hơn bao giờ hết
Và khi anh khóc, anh khóc vì em
Vì anh biết em là người duy nhất
Và khi anh chết, anh sẽ chết vì em
Vì anh biết trái tim em cô đơn
Điều gì cũng có thể mà
Anh sẽ đỡ em nếu em ngã
Điều gì cũng có thể mà
Anh biết từ tận trái tim mình
Anh sẽ cố gắng, nếu em gọi

Xin đừng ra anh, đừng rời xa anh đêm nay
(Anh thật cô đơn)
Đừng xa anh và những cảm xúc là đúng đắn
(Em là người duy nhất)
Anh biết điều đó làm em đau, em đang bước ra khỏi giấc mơ của anh
Em thấy trái tim anh bùng cháy và giờ em ra đi
Trái tim anh như chết lặng, khóc than vì em
Vì anh biết em là người duy nhất của anh
Xin đừng chia tay, không thể để em rời xa
Vì anh biết trái tim mình cô đơn
Điều gì cũng có thể mà
Anh biết - nếu em ở lại
Anh sẽ đỡ em nếu em ngã
Điều gì cũng có thể mà
Anh biết từ tận trái tim mình
Anh sẽ cố gắng, nếu em gọi
Xin đừng ra anh, đừng rời xa anh đêm nay
(Anh thật cô đơn)
Đừng xa anh và những cảm xúc là đúng đắn
(Em là người duy nhất)


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...