Anytime You Need A Friend

Country Rock
MrWind
818
Anytime You Need A Friend

Lời bài hát

Anytime you need a friend

If you're lonely
And need a friend
And troubles seem like
They never end
Just remember to keep the faith
And love will be there to light the way

Anytime you need a friend
I will be here
You'll never be alone again
So don't you fear
Even if you're miles away
I'm by your side
So don't you ever be lonely
Love will make it alright

When the shadows are closing in
And your spirit diminishing
Just remember you're not alone
And love will be there
To guide you home

Anytime you need a friend
I will be here
You'll never be alone again
So don't you fear
Even if you're miles away
I'm by your side
So don't you ever be lonely
Love will make it alright

If you just believe in me
I will love you endlessly
Take my hand
Take me into your heart
I'll be there forever baby
I won't let go
I'll never let go

Anytime you need a friend
I will be here
You'll never be alone again
So don't you fear
Even if you're miles away
I'm by your side (I'm with you wherever you are)
So don't you ever be lonely
It's alright
It's alright

Anytime you need a friend
I will be here
You'll never be alone again (No,no)
So don't you fear
Even if you're miles away
I'm by your side (I'm with you wherever you are)
So don't you ever be lonely
It's alright
It's alright

Anytime you need a friend
I will be here
You'll never be alone again
So don't you fear
Even if you're miles away
I'm by your side
So don't you ever be lonely
It's alright
It's alright

Anytime you need a friend
I will be here
You'll never be alone again
So don't you fear
Even if you're miles away
I'm by your side
So don't you ever be lonely
It's alright
It's alright

Lời Việt

Bất cứ khi nào bạn cần một người bạn

Nếu bạn cô đơn
Và cần một người bạn
Và những điều phiền muộn dường như
Không bao giờ kết thúc
Hãy nhớ giữ lấy niềm tin
Và tình yêu sẽ ở đó soi sáng con đường

Bất cứ khi nào bạn cần một người bạn
Tôi sẽ ở đây
Bạn sẽ không bao giờ lại cô đơn
Vì thế bạn không sợ hãi
Dù cho bạn cách xa muôn trùng
Tôi vẫn bên bạn
Bạn sẽ không bao giờ cô đơn
Tình yêu sẽ làm mọi điều tốt đẹp

Khi bóng bóng tối vây quanh bạn
Và tâm hồn bạn yếu dần
Hãy nhớ bạn không đơn độc
Và tình yêu sẽ ở nơi đó
Để đưa bạn về

Bất cứ khi nào bạn cần một người bạn
Tôi sẽ ở đây
Bạn sẽ không bao giờ cô đơn thêm nữa
Vì thế bạn không sợ hãi
Dù cho bạn muôn ngàn dặm xa
Tôi vẫn mãi bên bạn
Bạn sẽ không bao giờ cô đơn
Tình yêu sẽ khiến mọi điều ổn thôi

Chỉ cần bạn tin tưởng nơi tôi
Tôi sẽ yêu bạn mãi mãi
Nắm tay tôi
Đưa tôi đến nơi con tim bạn
Tôi sẽ mãi ở đó
Tôi không ra đi
Tôi không bao giờ ra đi

Bất cứ khi nào bạn cần một người bạn
Tôi sẽ ở đây
Bạn sẽ không bao giờ lại cô đơn nữa
Vì thế bạn sẽ không sợ hãi
Dù cho bạn cách xa muôn trùng
Tôi vẫn bên bạn (Tôi bên bạn dù bạn bất cứ nơi đâu)
Bạn sẽ không bao giờ cô đơn
Tình yêu sẽ khiến mọi điều tốt đẹp thôi
Sẽ ổn thôi
Ổn thôi

Bất cứ khi nào bạn cần một người bạn
Tôi sẽ ở đây
Bạn sẽ không bao giờ lại cô đơn nữa
Vì thế bạn sẽ không sợ hãi
Dù cho bạn muôn trùng xa cách
Tôi vẫn bên bạn
Bạn sẽ không bao giờ cô đơn
Tình yêu sẽ khiến mọi điều tốt đẹp thôi
Sẽ ổn thôi
Ổn thôi

Bất cứ khi nào bạn cần một người bạn
Tôi sẽ ở đây
Bạn sẽ không bao giờ cô đơn phải cô đơn nữa
Vì thế bạn sẽ không sợ hãi
Dù cho bạn ngàn dặm xa cách
Tôi vẫn bên bạn
Bạn sẽ không bao giờ cô đơn
Tình yêu sẽ khiến mọi điều tốt đẹp thôi
Sẽ ổn thôi
Ổn thôiĐể duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...