Ashtrays and Heartbreak (ft. Miley Cyrus)

HipHop - Rap
MrWind
447
Ashtrays and Heartbreak (ft. Miley Cyrus)

Lời bài hát

[Verse 1: Snoop Lion]
Tonight, there's gonna be a whole lot of smoke in the air
Blow it hard for the ones who ain't here
Seems like every day we're putting one six feet underground
So blaze - what goes up, must come down

[Bridge: Miley Cyrus]
Now my buzz is gone, I need to re-up on reality
Can't let them see me weak, I need to pause on it
Is there any possibility that everyone feels like me?


Ashtrays and heartbreaks
I lost some, let's toast to one
So put 'em high, lets reminisce
You're gone, but you're never missed
Ashtrays and heartbreaks
I lost some, let's toast to one
So raise a glass to the memories
Set 'em free and fill up all those ashtrays
Fill up all those ashtrays

[Verse 2: Snoop Lion]
Tomorrow when you wake up and realize life ain't fair
Throw it back, and make the whole world disappear
You never miss what you had until it's gone
When it's right, something always will go wrong

[Bridge: Miley Cyrus]
Now my buzz is gone, I need to re-up on reality
Can't let them see me weak, I need to pause on it
Is there any possibility that everyone feels like me?

[Hook: Miley Cyrus]
Ashtrays and heartbreaks
I lost some, let's toast to one
So put 'em high, lets reminisce
You're gone but you're never missed
Ashtrays and heartbreaks
I lost some, let's toast to one
So raise a glass to the memories
Set 'em free and fill up all those ashtrays
Fill up all those ashtrays

[Bridge: Miley Cyrus]
Now my buzz is gone, I need to re-up on reality
Can't let them see me weak, I need to pause on it
Is there any possibility that everyone feels like me?

[Hook: Miley Cyrus]
Ashtrays and heartbreaks
I lost some, let's toast to one
So put 'em high, lets reminisce
You're gone but you're never missed
Ashtrays and heartbreaks
I lost some, let's toast to one
So raise a glass to the memories
Set 'em free and fill up all those ashtrays
Fill up all those ashtrays

Lời Việt

Đêm nay sẽ có rất nhiều khói toả trong không gian
Hãy thổi ra thật nhiều vì cả những thằng không ở đây
Như thể ngày nào ta cũng khiến mọi người ngập đó vậy
Thật chính xác- Nếu trèo cao bạn sẽ ngã đau

Chất kích thích của tôi đã hết phải quay về thực tại thôi nhưng để tiếp tục sống tôi lại cần nạp thêm thuốc
Tuy cần phải dừng nhưng tôi không được để mọi người thấy mình yếu đuối
Có khi nào mọi người chung suy nghĩ với tôi

Gạt tàn và những lần tan vỡ trái tim
Tôi đã mất mát quá nhiều, nào hãy cùng chúc mừng cho một người
Hãy tán dương và đưa vào sâu trong nỗi nhớ
Anh đã đi xa nhưng sẽ không bao giờ được nhớ tới
Gạt tàn và những lần tan vỡ trái tim
Tôi đã mất mát quá nhiều
Nào hãy cùng chúc mừng cho một người
Hãy nâng ly và nhớ về những kỷ niệm
Hãy để mọi người tự do, họ sẽ lấp đầy những gạt tàn ấy
Lấp đầy những gạt tàn ấy

Hôm sau bạn tỉnh giấc và nhận ra cuộc sống không bao giờ công bằng
Hãy vứt bỏ mọi thứ và làm cả thế giới tan biến
Bạn chỉ thực sự thấy cần những thứ đang có khi tuột mất chúng
Những điều đúng đắn và lỗi lầm luôn đứng cùng nhau

Chất kích thích của tôi đã hết phải quay về thực tại thôi nhưng để tiếp tục sống tôi lại cần nạp thêm thuốc
Tuy cần phải dừng nhưng tôi không được để mọi người thấy mình yếu đuối
Có khi nào mọi người chung suy nghĩ với tôi

Gạt tàn và những lần tan vỡ trái tim
Tôi đã mất mát quá nhiều
Nào hãy cùng chúc mừng cho một người
Hãy tán dương và đưa vào sâu trong nỗi nhớ
Anh đã đi xa nhưng sẽ không bao giờ được nhớ tới
Gạt tàn và những lần tan vỡ trái tim
Tôi đã mất mát quá nhiều
Nào hãy cùng chúc mừng cho một người
Hãy nâng ly và nhớ về những kỷ niệm
Hãy để mọi người tự do, họ sẽ lấp đầy những gạt tàn ấy
Lấp đầy những gạt tàn ấy

Chất kích thích của tôi đã hết phải quay về thực tại thôi nhưng để tiếp tục sống tôi lại cần nạp thêm thuốc
Tuy cần phải dừng nhưng tôi không được để mọi người thấy mình yếu đuối
Có khi nào mọi người chung suy nghĩ với tôi

Gạt tàn và những lần tan vỡ trái tim
Tôi đã mất mát quá nhiều
Nào hãy cùng chúc mừng cho một người
Hãy tán dương và đưa vào sâu trong nỗi nhớ
Anh đã đi xa nhưng sẽ không bao giờ nhớ
Gạt tàn và những lần tan vỡ trái tim
Tôi đã mất mát quá nhiều
Nào hãy cùng chúc mừng cho một người
Hãy nâng ly và nhớ về những kỷ niệm
Hãy để mọi người tự do, họ sẽ lấp đầynhững gạt tàn ấy
Lấp đầy những gạt tàn ấy


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...