At The End Of A Song

Pop Ballad
MrWind
638
At The End Of A Song

Lời bài hát

They tell me
Somewhere this life isn't crazy
But I've traveled the world far and wide
And I say they're wrong

Don't sell me
Stories that music's a lady
It's not when the singer's alone
At the end of a song

(*) At the end of a song
There's no one
After the last note is played
Only the memory stays
Then even that fades away
And there's nothing so hard
As convincing your heart
That you should start singing again

You told me
Nothing could change perfect lovers
But like ev'ry promise you made
It broke before long

It's lonely
Falling away from each other
But we've come to the last of your words
And the end of a song

Repeat (*)

Lời Việt

Họ nói với tôi
Về một nơi nào đó mà cuộc sống chẳng hề điên rồ
Nhưng tôi đã đến một thế giới thật xa xôi và rộng lớn
Và tôi nói họ lầm rồi

Đừng bán cho tôi
Những câu chuyện mà âm nhạc chỉ là một người tình
Đó không phải là khi người ca sĩ cô đơn
Khi bài hát kết thúc

(*)Khi bài hát kết thúc
Chẳng còn ai nữa cả
Sau khi nốt nhạc cuối cùng được chơi
Chỉ còn kí ức ở lại
Nhưng rồi sau đó cũng tàn phai

Không có gì quá khó khăn
Như thuyết phục trái tim
Rằng bạn nên bắt đầu hát trở lại

Bạn nói với tôi
Không gì có thể làm thay đổi một tình yêu hoàn hảo
Nhưng giống như mỗi lời hứa bạn đã thốt ra
Nó đã vỡ tan từ lâu lắm rồi

Cô đơn
Khi hai con người rời xa nhau
Nhưng chúng ta cũng đã nghe đến từ cuối cùng rồi
Và bài hát đã kết thúc

Repeat (*)


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...