B.E.A.T

Pop
MrWind
871
B.E.A.T

Lời bài hát

It's a big bad world but I aint ashamed to like the lights in my hand
And the beat in my face
It's a big bad world but I aint ashamed to like the lights in my hand
And the beat in my face

Be-be-beat in my face be-be-beat in my face
The lights in my hand and the beat in my face

Be-be-beat in my face be-be-beat in my face
The lights in my hand and the beat in my face

Imma make you bend your back
Oh my god this beat is crack
When I do this you do that

I feel like dancing when I hear that sound
Just wanna do it eh just wanna do it eh
I feel like dancing when I hear that sound
Just wanna do it eh just wanna do it eh

It's a big bad world but I aint ashamed to like the lights in my hand
And the beat in my face
It's a big bad world but I aint ashamed to like the lights in my hand
And the beat in my face

Be-be-beat in my face be-be-beat in my face
The lights in my hand and the beat in my face

Be-be-beat in my face be-be-beat in my face
The lights in my hand and the beat in my face

Imma bring the party back
We gon blow the thermostate
When I do this you do that

I feel like dancing when I hear that sound
Just wanna do it eh just wanna do it eh
I feel like dancing when I hear that sound
Just wanna do it eh just wanna do it eh

It's a big bad world but I aint ashamed to like the lights in my hand
And the beat in my face
It's a big bad world but I aint ashamed to like the lights in my hand
And the beat beat beat beat

Automatic dance-natic I can get enough
I can get enough I can get enough of that beat in my face

Be-be-beat in my face be-be-beat in my face
The lights in my hand and the beat in my face
Be-be-beat in my face be-be-beat in my face
The lights in my hand and the beat in my face

Lời Việt

Thế giới rộng lớn này thật xấu xa nhưng tôi chẳng cần xấu hổ khi thấy thích ánh đèn trong tay và nhịp điệu trên khuôn mặt chính mình
Thế giới rộng lớn này thật xấu xa nhưng tôi chẳng cần xấu hổ khi thấy thích ánh đèn trong tay và nhịp điệu trên khuôn mặt chính mình

Nhịp điệu, nhịp điệu trên khuôn mặt tôi
Ánh đèn chiếu sáng trên tay và nhịp điệu trên mặt

Nhịp điệu, nhịp điệu trên khuôn mặt tôi
Ánh sáng trên tay và nhịp điệu trên mặt

Tôi sẽ khiến bạn phải di chuyển tấm lưng
Chúa ơi điệu nhạc này hỏng mất rồi
Khi tôi làm thế này bạn lại làm thế khác

Tôi cảm thấy chính mình nhảy múa khi tôi nghe được âm thanh đó
Chỉ muốn nhảy theo nó, eh, chỉ muốn nhảy theo nó, eh
Tôi cảm thấy chính mình nhảy múa khi tôi nghe được âm thanh đó
Chỉ muốn nhảy theo nó, eh, chỉ muốn nhảy theo nó, eh

Thế giới rộng lớn này thật xấu xa nhưng tôi chẳng cần xấu hổ khi thấy thích ánh đèn trong tay và nhịp điệu trên khuôn mặt chính mình
Thế giới rộng lớn này thật xấu xa nhưng tôi chẳng cần xấu hổ khi thấy thích ánh đèn trong tay và nhịp điệu trên khuôn mặt chính mình

Nhịp điệu, nhịp điệu trên khuôn mặt tôi
Ánh đèn chiếu sáng trên tay và nhịp điệu trên mặt

Nhịp điệu, nhịp điệu trên khuôn mặt tôi
Ánh đèn chiếu sáng trên tay và nhịp điệu trên mặt

Tôi sẽ đưa bữa tiệc này trở lại
Ta sẽ cùng làm nổ tung máy biến nhiệt
Khi tôi làm thế này bạn lại làm thế khác.

Tôi cảm thấy chính mình nhảy múa khi tôi nghe được âm thanh đó
Chỉ muốn nhảy theo nó, eh, chỉ muốn nhảy theo nó, eh
Tôi cảm thấy chính mình nhảy múa khi tôi nghe được âm thanh đó
Chỉ muốn nhảy theo nó, eh, chỉ muốn nhảy theo nó, eh

Thế giới rộng lớn này thật xấu xa nhưng tôi chẳng cần xấu hổ khi thấy thích ánh đèn trong tay và nhịp điệu trên khuôn mặt chính mình
Thế giới rộng lớn này thật xấu xa nhưng tôi chẳng cần xấu hổ khi thấy thích ánh đèn trong tay và nhịp, nhịp, nhịp, nhịp điệu

Chế độ tự động, chế độ nhảy, tôi vẫn chưa hề thỏa mãn
Vẫn chưa hề thỏa mãn nhịp điệu trên mặt mình

Nhịp điệu, nhịp điệu trên khuôn mặt tôi
Ánh đèn chiếu sáng trên tay và nhịp điệu trên mặt
Nhịp điệu, nhịp điệu trên khuôn mặt tôi
Ánh đèn chiếu sáng trên tay và nhịp điệu trên mặt


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé