Bang Bang Bang

Pop
MrWind
1013
Bang Bang Bang

Lời bài hát

My new boy used to be a model
He looks way better than you
He looks way better than you
My new boy, gets it how to get me
His love is deeper, you know
He's a real keeper, you know

Bang, bang, bang I'm breaking in
Stealing all my love back, giving it to him
Bang, bang, bang, this time I win
I thought your love was all that,
Til I let him in

You're gonna be the one (x4)
That's hoping
You're gonna be the one (x2)
When I'm done having fun
You're gonna be the one
That's broken

My new boy knows the way I want it
He's got more swagger than you
He's got more swagger than you do
My new boy really likes to flaunt this
He's not hiding me you know
He's showing me off you know

Bang, bang, bang I'm breaking in
Stealing all my love back, giving it to him
Bang, bang, bang, this time I win
I thought your love was all that,
Til I let him in

You're gonna be the one (x4)
That's hoping
You're gonna be the one (x2)
When I'm done having fun
You're gonna be the one
That's broken

I hope you slip and fall and trip
All over my heart and just lay there alone
Yeah, you got what you wanted
On your hands and knees,
Grasping for air, grasping for me
Baby don't hold your breath
I've moved on to the next

Bang, bang, bang I'm breaking in
Stealing all my love back, giving it to him
Bang, bang, bang, this time I win
I thought your love was all that,
Til I let him in

You're gonna be the one (x4)
That's hoping
You're gonna be the one (x2)
When I'm done having fun
You're gonna be the one
That's broken

Bang, bang, bang I'm breaking in
Stealing all my love back, giving it to him
Bang, bang, bang, this time I win
I thought your love was all that,
Til I let him in

Lời Việt

Chàng trai mới của tôi đã từng là người mẫu
Anh ấy tuyệt vời hơn anh
Anh ấy tuyệt vời hơn anh
Chàng trai mới của tôi, biết cách hiểu được tôi
Tình yêu của anh ấy sâu sắc hơn anh, anh biết đấy
Anh ấy là người trông nom thực sự của tôi, anh biết đấy

Bang, bang, bang tôi phá vỡ tất cả
Lấy lại toàn bộ tình yêu, trao cho anh ấy
Bang, bang, bang lần này tôi đã chiến thắng
Tôi đã tưởng tình yêu của chúng ta là tất cả
Cho đến khi tôi gặp anh ấy

Anh sẽ là người... (x4)
Hy vọng là thế
Anh sẽ là người... (x2)
Khi nào tôi vui vẻ xong
Anh sẽ là người...
Phải đau đớn

Chàng trai mới của tôi biết điều tôi muốn
Anh ấy lịch sự hơn anh
Anh ấy lịch sự hơn anh
Chàng trai mới của tôi thực sự thích phô trương điều đó
Anh ấy không giấu diếm tôi, anh biết đấy
Anh ấy cho tôi biết tất cả, anh biết đấy

Bang, bang, bang tôi phá vỡ tất cả
Lấy lại toàn bộ tình yêu, trao cho anh ấy
Bang, bang, bang lần này tôi đã chiến thắng
Tôi đã tưởng tình yêu của chúng ta là tất cả
Cho đến khi tôi gặp anh ấy

Anh sẽ là người... (x4)
Hy vọng là thế
Anh sẽ là người... (x2)
Khi nào tôi vui vẻ xong
Anh sẽ là người...
Phải đau đớn

Tôi hy vọng anh trượt, ngã và bước hụt chân
Trong trái tim tôi và chỉ nằm đó một mình
Đúng, anh đã có điều anh muốn
Trên tay và đầu gối của anh
Tham lam chẳng được gì, tham lam với cả tôi
Anh à, đừng mơ mộng nữa
Tôi đã tiếp tục đến nơi tiếp theo

Bang, bang, bang tôi phá vỡ tất cả
Lấy lại toàn bộ tình yêu, trao cho anh ấy
Bang, bang, bang lần này tôi đã chiến thắng
Tôi đã tưởng tình yêu của chúng ta là tất cả
Cho đến khi tôi gặp anh ấy

Anh sẽ là người... (x4)
Hy vọng là thế
Anh sẽ là người... (x2)
Khi nào tôi vui vẻ xong
Anh sẽ là người...
Phải đau đớn

Bang, bang, bang tôi phá vỡ tất cả
Lấy lại toàn bộ tình yêu, trao cho anh ấy
Bang, bang, bang lần này tôi đã chiến thắng
Tôi đã tưởng tình yêu của chúng ta là tất cả
Cho đến khi tôi gặp anh ấy


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé