Beat Of My Drum

Unknow Category
MrWind
443
Beat Of My Drum

Lời bài hát

Once upon a time I pressed rewind
Two left feet, I had no beat
Baby in the corner learning quick
Keep up, keep up, keep up
Graduation take a bow
See how strong you\'ve made me now
Two steppin\' all over me, then cha cha cha cha
I\'m in!

Oohh don\'t it make your heart go wow
Oohh how I\'ve turned this whole thing round

L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum
L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum

Leader of the pack get on that track
Swing your back and don\'t look back
Captain attending, too much to handle
Too hot, the pan goes pop
Blow your trumpet like you do
I put on my marchin\' boots
I know we can work it out
Let\'s step into the groove

Oohh don\'t it make your heart go wow
Oohh how I\'ve turned this whole thing round

L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum
L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum

L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum
L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum

L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum
L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum

L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum
L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum

Lời Việt

Ngày xửa ngày xưa, em nhấn “tua lại”
Hai chân lãng quên, chẳng có nhịp điệu nào
Bé cưng đứng trong góc, học nhanh nào
Cứ thế, cứ thế, cứ thế đấy
Tốt nghiệp rồi, cúi chào một cái
Thấy anh đã khiến em mạnh ghê chưa này
Bước hai bước vòng quanh em, rồi nhảy cha cha
Em nhảy đây!

Ôi! Thế có làm con tim anh thốt lên “tuyệt” không?
Ôi! Xem em đã xoay chuyển thế nào đây này

T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em

Kẻ đứng đầu đàn ra xông pha bài đó đi
Xoay lưng anh vòng vòng và đừng ngoảnh lại
Thuyền trưởng nhảy vô thôi, quá sức xoay sở rồi
Nóng quá, cái đầu như sắp nổ
Thổi kèn trumpet như anh làm đấy
Em xỏ chân vào đôi bốt của mình
Em biết chúng mình có thể làm ra trò
Hãy về lại theo thói cũ nào

Ôi! Thế có làm con tim anh thốt lên “tuyệt” không?
Ôi! Xem em đã xoay chuyển thế nào đây này

T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em

T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em

T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em

T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...