Beer Beer

Folk Metal
MrWind
666
Beer Beer

Lời bài hát

From evening to morning
And morning to evening
I wanna drink
Something stronger than a man
From evening to morning
And morning to evening
I wanna drink
Cause that's what I am
Beer, beer
I want beer
From beer I get really drunk
Beer, beer
I need more beer
So much I pass out
For beer I'm working
For beer I'm fighting
For beer I'll do
Whatever I have to
When drunk I'm talking
When drunk I'm joking
When drunk I can be as I've
Always wanted to be

Lời Việt

Từ buổi tối cho đến sớm mai
Và từ tinh mơ cho đến tối mịt
Ta chỉ muốn uống mà thôi
Có đôi thứ còn mạnh hơn cả thằng đàn ông.
Từ buổi tối cho đến sớm mai
Và từ tinh mơ cho đến tối mịt
Ta chỉ muốn uống mà thôi
Bởi ta chính là người như thế.

Bia, bia
Ta muốn uống bia
Nhờ bia mà ta thật sự được uống
Bia, bia
Ta cần thêm bia nữa
Thật nhiều cho đến khi ta xỉn lăn quay,
Vì bia mà ta làm việc
Vì bia mà ta chiến đấu.

Vì bia mà ta sẽ
làm tất cả những việc cần làm
Khi xỉn ta nói liên thiên
Khi say ta nói giỡn như điên
Khi say rượu
Ta có thể là người mà ta hằng mong muốn.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...