Believe

Unknow Category
MrWind
841
Believe

Lời bài hát

Believe, believe, believe

I don't know how I got here
I knew it wouldn't be easy
But your faith in me was so clear
It didn't matter how many times I got knocked on the floor
But you knew one day I would be standing tall
Just look at me now

Cause everything starts from something
But something would be nothing
Nothing if your heart didn't dream with me
Where would I be, if you didn't believe
Believe...

There were days when out you spoken, you know
There were night when I was doubting myself
But your kept my heart from falling
It didn't matter how many times I got knocked on the floor
But you knew one day I would be standing tall
Just look at us now

Cause everything starts from something
But something would be nothing
Nothing if your heart didn't dream with me
Where would I be, if you didn't believe

[Gospel]
Where would I be, if you, if you
If you didn't believe
Would you know, how I feel
Touch the sky, if you didn't believe
Believe, believe

It didn't matter how many times I got knocked on the floor
You knew one day I would be standing tall
Just look at us now

Cause everything starts from something
But something would be nothing
Nothing if your heart didn't dream with me

Cause everything starts from something
But something would be nothing
Nothing if your heart didn't dream with me
Where would I be, if you didn't believe

[Gospel]
Where would I be, if you
If you didn't believe
Would you know, how I feel
Touch the sky, if you didn't believe
Believe, believe

Where would I be, if you didn't believe

Lời Việt

Tin tưởng, tin tưởng, tin tưởng

Anh không biết sao anh lại ở đây nữa
Anh biết chẳng dễ dàng gì mà
Thế nhưng em đã hoàn toàn đặt niềm tin nơi anh
Cũng chẳng quan trọng dẫu bao lần anh đã bị quật ngã
Thế nhưng em biết rằng một ngày anh sẽ đứng hiên ngang
Chỉ cần lúc này hãy nhìn anh

Vì mọi thứ bắt đầu từ vài điều gì đó mà
Thế nhưng đôi điều sẽ chẳng là gì cả
Chẳng là gì cả nếu con tim em chẳng mộng mơ về anh
Anh sẽ đi về đâu nếu em chẳng tin
Tin tưởng...

Có những ngày, em hầu như không nói, em biết mà
Có những đêm, anh nghi ngờ cả bản thân mình
Thế nhưng em đã giữ cho con tim anh khỏi vụn vỡ
Cũng chẳng quan trọng dẫu bao lần anh đã bị quật ngã
Thế nhưng em biết rằng một ngày anh sẽ đứng hiên ngang
Chỉ cần lúc này hãy nhìn anh

Vì mọi thứ bắt đầu từ vài điều gì đó mà
Thế nhưng đôi điều sẽ chẳng là gì cả
Chẳng là gì cả nếu con tim em chẳng mộng mơ về anh
Anh sẽ đi về đâu nếu em chẳng tin

Anh sẽ đi về đâu, nếu em, nếu em
Nếu mà em chẳng tin
Liệu em sẽ biết được, cảm giác của anh
Chạm tới bầu trời cao, nếu em chẳng tin
Tin tưởng, tin tưởng

Cũng chẳng quan trọng dẫu bao lần anh đã bị quật ngã
Thế nhưng em biết rằng một ngày anh sẽ đứng hiên ngang
Chỉ cần lúc này hãy nhìn anh

Vì mọi thứ bắt đầu từ vài điều gì đó mà
Thế nhưng đôi điều sẽ chẳng là gì cả
Chẳng là gì cả nếu con tim em chẳng mộng mơ về anh

Vì mọi thứ bắt đầu từ vài điều gì đó mà
Thế nhưng đôi điều sẽ chẳng là gì cả
Chẳng là gì cả nếu con tim em chẳng mộng mơ về anh
Anh sẽ đi về đâu nếu em chẳng tin

Anh sẽ đi về đâu, nếu em, nếu em
Nếu mà em chẳng tin
Liệu em sẽ biết được, cảm giác của anh
Chạm tới bầu trời cao, nếu em chẳng tin
Tin tưởng, tin tưởng

Anh sẽ đi về đâu, nếu em chẳng tin


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...