Better That We Break

Pop Ballad
MrWind
1017
Better That We Break

Lời bài hát

I never knew perfection till
I heard you speak and now it kills me
Just to hear you say the simple things

Now waking up is hard to do
Sleeping's impossible too
And every thing's reminding me of you
What can I do?

It's not right, not okay
Say the words that you're saying
Maybe we're better off this way

I'm not fine, I'm in pain
It's harder everyday
Maybe we're better off this way
It's better that we break

A fool to let you slip away
I'll chase you just to hear you say
You're scared enough
You think that I'm insane

I see you, you look so nice from here
Pity, I can't see it clearly
Why you're standing there
It disappears, it disappears

It's not right, not okay
Say the words that you're saying
Maybe we're better off this way

I'm not fine, I'm in pain
It's harder everyday
Maybe we're better off this way
It's better that we break

Saw you sitting on the lawn
You're fragile and you're cold
But that's all right

The lie these days is getting rough
Knocked you down and beat you up
But it's just a roller coaster anyway, yeah

It's not right, not okay
Say the words that you're saying
Maybe we're better off this way

I'm not fine, I'm in pain
It's harder everyday
Maybe we're better off this way

I'm not fine, I'm not okay
Say the words that you're saying
Maybe we're better off this way

I'm not fine, I'm not okay
It's harder everyday
Maybe we're better off this way
It's better that we break, baby.

Lời Việt

Anh chưa từng biết đến sự hoàn hảo tới khi
Anh nghe em nói và giờ thì điều đó giết anh
Chỉ cần nghe em nói những điều giản đơn.

Giờ thì việc thức dậy làm cũng khó
Cũng chẳng ngủ nổi
Và mọi thứ đang nhắc anh nhớ về em
Anh có thể làm gì?

Thật chẳng ổn, không được rồi
Nói những lời mà em đang nói
Theo cách này có lẽ ta khấm khá hơn.

Anh không khỏe rồi, anh đang bị đau
Càng khó khăn hơn mỗi ngày
Theo cách này có lẽ ta khấm khá hơn.
Tốt hơn chúng ta nên chia tay.

Một tên ngốc để em lẩn trốn
Anh sẽ đuổi theo em chỉ để nghe em nói
Em thấy sợ đủ rồi
Em nghĩ rằng anh bị điên.

Anh thấy em, em trông tuyệt đẹp từ ở đây
Đáng tiếc, anh chẳng thể nhìn thấy rõ ràng
Tại sao em đang đứng ở đó
Rồi biến mất, biến mất.

Thật chẳng ổn, không được rồi
Nói những lời mà em đang nói
Theo cách này có lẽ ta khấm khá hơn.

Anh không khỏe rồi, anh đang bị đau
Càng khó khăn hơn mỗi ngày
Theo cách này có lẽ ta khấm khá hơn.
Tốt hơn chúng ta nên chia tay.

Đã thấy em đang ngồi trên bãi cỏ
Em mỏng manh và em lạnh run
Nhưng đúng thật là thế.

Những ngày này lời nói dối trở nên lúng túng
Hạ gục em rồi dần cho em một trận
Nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là trò chơi xe lửa, yeah!

Thật chẳng ổn, không được rồi
Nói những lời mà em đang nói
Theo cách này có lẽ ta khấm khá hơn.

Anh không khỏe rồi, anh đang bị đau
Càng khó khăn hơn mỗi ngày
Theo cách này có lẽ ta khấm khá hơn.
Tốt hơn chúng ta nên chia tay.

Anh không khỏe, anh không ổn
Nói những lời mà em đang nói
Theo cách này có lẽ ta khấm khá hơn.

Anh không khỏe, anh không ổn
Càng khó khăn hơn mỗi ngày
Theo cách này có lẽ ta khấm khá hơn.
Tốt hơn chúng ta nên chia tay, cưng à!


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...