Billy Brown

Country Rock
MrWind
393
Billy Brown

Lời bài hát

Oh Billy Brown had lived an ordinary life.
Two kids, a dog, and a cautionary wife.
While it was all going according to plan
Then Billy Brown fell in love with another man.
He met his lover almost every single day
Making excuses for his dodgy holiday
(Unto religion that he said and duty found
They didn't know his faith was earthly bound)

Brown...Oh Billy Brown.
Don't let the stars get you down.
Don't let the waves let you drown.
Brown...Oh Billy Brown.
Gonna pick you up like a paper cup.
Gonna shake the water out of every nook.
Oh Billy Brown.

Oh Billy Brown needed a place, somewhere to go.
He found an island off the coast of Mexico
Leaving his lover and his family behind.
Oh Billy Brown needed to find some peace of mind.
And on his journey and his travels on the way,
He met a girlie who was brave enough to say,
When they made love he shared the burden of his mind.
Oh Billy Brown you are a victim of the times.

Brown...Oh Billy Brown.
Don't let the stars get you down.
Don't let the waves let you drown.
Brown...Oh Billy Brown.
Gonna pick you up like a paper cup.
Gonna shake the water out of every nook.
Oh Billy Brown.
Brown...Oh Billy Brown.
Gonna pick you up like a paper cup.
Gonna shake the water out of every nook.
Oh Billy Brown.

Oh Billy Brown had lived an ordinary life.
Two kids, a dog, and a cautionary wife.
While it was all going according to plan
Then Billy Brown fell in love with another man

Lời Việt

Billy Brown đã sống một cuộc đời bình thường
Hai đức con, một con chó và một bà vợ để quở trách
Khi mọi thứ đều diễn ra như hoạch định (cuộc đời)
Thì Billy Brown lại phải lòng một người đàn ông khác
Ông ta gặp người tình hầu như mỗi ngày
Viện cớ để có những chuyến nghỉ mát khéo léo
(Ông ta nói đó là những nhiệm vụ và trách nhiệm to lớn
Họ có biết đâu sự đáng tin của ông ta đã chôn dưới đất rồi)

Brown...Ôi Billy Brown
Đừng để những ngôi sao làm anh u mê
Đừng để những ngọn sóng nhấn chìm anh
Brown...Ôi Billy Brown
Phải nhặt anh lên như một chiếc ly giấy
Phải vẩy nước ra khỏi mọi ngóc ngách
Ôi, Billy Brown

Billy Brown cần một nơi để đến
Ông ta phát hiện một hòn đảo ngoài khơi Mễ Tây Cơ
Rời bỏ tình nhân và gia đình
Billy Brown cần tìm một nơi để ổn định tinh thần
Và trên chuyến hành trình đó
Ông ta đã gặp một cô gái nhỏ, người đủ dũng cảm nói
Khi họ làm tình, ông ta chia sẻ những gánh nặng trong đầu
Ôi, Billy Brown, ông là nạn nhân của thời gian


Brown...Ôi Billy Brown
Đừng để những ngôi sao làm anh u mê
Đừng để những ngọn sóng nhấn chìm anh
Brown...Ôi Billy Brown
Phải nhặt anh lên như một chiếc ly giấy
Phải vẩy nước ra khỏi mọi ngóc ngách
Ôi, Billy Brown
Brown...Ôi Billy Brown
Phải nhặt anh lên như một chiếc ly giấy
Phải vẩy nước ra khỏi mọi ngóc ngách
Ôi, Billy Brown

Billy Brown đã sống một cuộc đời bình thường
Hai đức con, một con chó và một bà vợ để quở trách
Khi mọi thứ đều diễn ra như hoạch định (cuộc đời)
Thì Billy Brown lại phải lòng một người đàn ông khác


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...