Bird Song

Unknow Category
MrWind
810
Bird Song

Lời bài hát

Well I didn't tell anyone, but a bird flew by.
Saw what I'd done. He set up a nest outside,
And he sang about what I'd become.
He sang so loud, sang so clear.
I was afraid all the neighbours would hear,
So I invited him in, just to reason with him.
I promised I wouldn't do it again.

But he sang louder and louder inside the house,
And no I couldn't get him out.
So I trapped him under a cardboard box.
Stood on it to make him stop.
I picked up the bird and above the din I said
"That's the last song you'll ever sing".
Held him down, broke his neck,
Taught him a lesson he wouldn't forget.

But in my dreams began to creep
That old familiar tweet tweet tweet

I opened my mouth to scream and shout,
I waved my arms and flapped about.
But I couldn't scream and I couldn't shout,
Couldn't scream and I couldn't shout.

I opened my mouth to scream and shout
Waved my arms and flapped about
But I couldn't scream I couldn't shout,
The song was coming from my mouth.
From my mouth,
From my mouth,
From my mouth.

From my mouth,
From my mouth,
From my mouth,
From my mouth.

From my mouth.
From my mouth.
From my mouth.
From my mouth.

From my mouth,
From my mouth,
From my mouth,
From my mouth.

Lời Việt

Ừm, tôi chưa kể với ai cả, nhưng có một chú chim bay ngang
Đã thấy những việc tôi làm. Chú ta xây một cái tổ ngoài kia,
Và chú ta hót vang về thứ mà tôi đã trở thành
Chú ta hót quá to, hót quá là rõ
Tôi lo rằng lũ hàng xóm sẽ nghe thấy,
Nên tôi mời chú vào, chỉ để lý lẽ với chú ta
Tôi hứa với chú ta, tôi sẽ không làm trò đó nữa

Nhưng chú ta cứ hót ngày càng to trong nhà,
Và không tôi chẳng thể đuổi chú ta ra
Nên tôi nhốt chú trong một hộp các tông
Đứng trên đó để bịt miệng chú ta
Tôi kéo chú chim lên và giữa tiếng hót ầm ĩ tôi gầm lên
"Đó sẽ là bài hát cuối cùng mày được hót"
Giữ chặt chú ta, rồi bẻ cổ con chim nhỏ đó,
Rồi tôi dạy con chim nhỏ một bài học chú ta không quên được

Nhưng trong giấc mộng, tôi bắt đầu nghe thầm thì
Tiếng động quen thuộc ngày trước Chíp chíp chíp

Tôi há miệng để hét và la lên
Tôi vẫy tay lung tung và nói linh tinh
Nhưng tôi không thể hét cũng không thể la
Không thể nào hét và không thể la

Tôi há miệng để hét và la lên
Tôi vẫy tay mình và nói linh tinh
Nhưng tôi không thể hét cũng không thể la
Bài hát vẫn phát ra từ miệng tôi.
Từ miệng tôi,
Từ miệng tôi,
Từ miệng tôi,

Từ miệng tôi,
Từ miệng tôi,
Từ miệng tôi,

Từ miệng tôi,
Từ miệng tôi,
Từ miệng tôi,

Từ miệng tôi,
Từ miệng tôi,
Từ miệng tôi.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...