Birthday Cake [18+]

R&B
MrWind
1002
Birthday Cake [18+]

Lời bài hát

Come and put your name on it
Put your name on it
Come and put your name on it
Your name
Bet you wanna put your name on it
Put your name on it
Come and put your name on it
Ba-ba-baby

It's not even my birthday
But he want to lick the icing off
I know you want it in the worst way
Can't wait to blow my candles out

He want that cake, cake,
Cake, cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake

Ooh baby, I like it
You so excited
Don't try to hide it
I'mma make you my bitch
Cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake

I know you wanna bite this
Its so enticin'
Nothin' else like this
I'mma make you my bitch

And it's not even my birthday
But you wanna put your name on it
And it's not even my birthday
And he tryna put his name on it
Oooh, I wanna fuck you right now
Just get up on my body...

Lời Việt

Tới mà viết tên anh lên đi này
Viết tên anh lên đi này
Tới mà viết tên anh lên đi này
Tên của anh ấy
Cá rằng anh muốn viết tên lên
Viết tên anh lên ấy
Tới mà viết tên anh lên đi này
Anh yêu

Cũng chẳng phải sinh nhật em đâu
Nhưng anh lại muốn liếm sạch đống "kem" cơ
Em biết anh muốn làm kiểu hư hỏng nhất
Anh chẳng thể đợi để thổi nến nữa

Anh muốn xơi ngay món "bánh"
"Bánh" "bánh" "bánh" "bánh" "bánh"
"Bánh" "bánh" "bánh" "bánh" "bánh"
"Bánh" "bánh" "bánh"

Ủ ôi thích quá cơ
Anh phấn khích lắm rồi
Đừng cố che giấu nữa
Em sẽ cho anh hư hỏng thỏa thích
"Bánh" "bánh" "bánh" "bánh" "bánh"
"Bánh" "bánh" "bánh" "bánh" "bánh"
"Bánh" "bánh" "bánh" "bánh" "bánh"
"Bánh" "bánh" "bánh"

Em biết anh muốn ngấu nghiến nó
Hấp dẫn quá đi thôi
Chẳng gì có thể sánh bằng
Em sẽ cho anh hư hỏng thỏa thích

Cũng chẳng phải sinh nhật em đâu
Cơ mà anh lại muốn viết tên lên nó
Cũng chẳng phải sinh nhật em đâu
Và anh có để viết tên lên nó
Ôi muốn "làm thịt" anh quá đi
Nằm lên trên em đi...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...