Birthday

Pop
MrWind
762
Birthday

Lời bài hát

Birthday

Tell em that is my birthday
Tell em that is my birthday
Tell em that is my birthday
When I party like that
Every night's my birthday
They don't know, so it's okay
Tell em that is my birthday
When I party like that

Jazz it up, jazz it up

Happy as can be, falling into you, falling into me
How do you do, calling me the queen, baking cream
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me
So yummy

Tell em that is my birthday
Tell em that is my birthday
Tell em that is my birthday
When I party like that
Every night's my birthday
They don't know, so it's okay
Tell em that is my birthday
When I party like that

Jazz it up, jazz it up

Feeling fine and free
Crashing into you, crashing into me, so yummy
It's all I wanna do, come and dance with me, pretty please
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

Tell em that is my birthday
Tell em that is my birthday
Tell em that is my birthday
When I party like that
Every night's my birthday
They don't know, so it's okay
Tell em that is my birthday
When I party like that

Tell em that is my birthday
Tell em that is my birthday
Tell em that is my birthday
When I party like that
Every night's my birthday
They don't know, so it's okay
Tell em that is my birthday
When I party like that

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

Tell em that is my birthday
Tell em that is my birthday
Tell em that is my birthday
When I party like that
Every night's my birthday
They don't know, so it's okay
Tell em that is my birthday
When I party like that

Tell em that is my birthday
Tell em that is my birthday
Tell em that is my birthday
When I party like that
Every night's my birthday
They don't know, so it's okay
Tell em that is my birthday
When I party like that

Every night's my birthday
They don't know, so it's okay
Tell em that is my birthday
When I party like that

Lời Việt

Sinh nhật

Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Khi tôi tiệc tùng như thế
Mọi đêm đều là sinh nhật tôi đấy.
Họ không biết đâu nhưng mà chả sao.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Khi tôi tiệc tùng thế này.

Sôi động lên nào, sôi động lên nào.

Hạnh phúc có thể đến với bạn, có thể đến với tôi.
Xin chào bạn, hãy gọi tôi là nữ hoàng, cùng nướng bánh kem.
Thổi bay mơ mộng của bạn, thổi bay mơ mộng của bạn,thổi bay mơ mộng của bạn với tôi nào.
Thổi bay mơ mộng của bạn,thổi bay mơ mộng của bạn,thổi bay mơ mộng của bạn với tôi nào.


Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Khi tôi tiệc tùng như thế
Mọi đêm đều là sinh nhật tôi đấy.
Họ không biết đâu nhưng mà chả sao.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Khi tôi tiệc tùng thế này..

Sôi động lên nào, sôi động lên nào.

Cảm thấy thật tuyệt và thoải mái.
Vụt đến bên bạn, vụt đến bên tôi, thật ngọt ngào.
Tất cả những điều tôi muốn là hãy đến và nhảy múa với tôi đi, làm ơn đấy.
Thổi bay mơ mộng của bạn, thổi bay mơ mộng của bạn,thổi bay mơ mộng của bạn với tôi nào.
Thổi bay mơ mộng của bạn,thổi bay mơ mộng của bạn,thổi bay mơ mộng của bạn với tôi nào.

Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Khi tôi tiệc tùng như thế
Mọi đêm đều là sinh nhật tôi đấy.
Họ không biết đâu nhưng mà chả sao.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Khi tôi tiệc tùng thế này.

Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Khi tôi tiệc tùng như thế
Mọi đêm đều là sinh nhật tôi đấy.
Họ không biết đâu nhưng mà chả sao.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Khi tôi tiệc tùng như thế.

Thổi bay mơ mộng của bạn, thổi bay mơ mộng của bạn,thổi bay mơ mộng của bạn với tôi nào.
Thổi bay mơ mộng của bạn,thổi bay mơ mộng của bạn,thổi bay mơ mộng của bạn với tôi nào.
Thổi bay mơ mộng của bạn, thổi bay mơ mộng của bạn,thổi bay mơ mộng của bạn với tôi nào.
Thổi bay mơ mộng của bạn,thổi bay mơ mộng của bạn,thổi bay mơ mộng của bạn với tôi nào.

Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Khi tôi tiệc tùng như thế
Mọi đêm đều là sinh nhật tôi đấy.
Họ không biết đâu nhưng mà chả sao.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Khi tôi tiệc tùng thế này.

Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Khi tôi tiệc tùng như thế
Mọi đêm đều là sinh nhật tôi đấy.
Họ không biết đâu nhưng mà chả sao.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Khi tôi tiệc tùng thế này.

Mọi đêm đều là sinh nhật tôi đấy.
Họ không biết đâu nhưng mà chả sao.
Nói với họ rằng đó là sinh nhật tôi đấy.
Khi tôi tiệc tùng thế này.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé