Boomerang

Rock
MrWind
657
Boomerang

Lời bài hát

The fire was out, But then the phone rang.
And all of the heat came back again.
As hard as I try your hard to resist
All that it takes is just one kiss

And I party in your hands
I'm under your spell
You send me spinning

You pull me in close, You throw me away
I keep coming back like a boomerang.
You tell me to go, You beg me to stay.
I keep coming back like a boomerang
Round and Round and Round and back again.
Round and Round and Round and back again.

Your treating me like I'm your little toy
You tell me I'm not like other boys.
The next thing I know you toss me aside
You don't even bother with goodbyes.

But when you say hello... I can't ignore you
You send me spinning.

You pull me in close, You throw me away
I keep coming back like a boomerang.
You tell me to go, You beg me to stay.
I keep coming back like a boomerang
Round and Round and Round and back again.
Round and Round and Round and back again.
Round and Round and Round and back again.
Round and Round and Round and back again.

Boom, Boom, Boom
And now my heart is racing
Boom, Boom, Boom
And after you I'm chasing
Boom, Boom, Boom
You got to catch me when I fall.
You send me spinning

You pull me in close, You throw me away
I keep coming back like a boomerang.
You tell me to go, You beg me to stay.
I keep coming back like a boomerang
Round and Round and Round and back again.
Round and Round and Round and back again.
Round and Round and Round and back again.
Round and Round and Round and back again.

Lời Việt

Ngọn lửa bùng lên. Nhưng rồi chuông điện thoại reo
Và rồi tất cả những trái tim đều trở lại
Tôi cố gắng bao nhiêu nhưng em thật khó mà cưỡng lại
Và đánh đổi lại chỉ là một cái hôn

Và tôi cứ tiệc tùng trên bàn tay em
Tôi chịu lời nguyền của em
Em cứ làm tôi xoay như chong chóng

Em đưa tôi lại gần rồi lại đẩy tôi đi
Tôi cứ mãi quay lại bên em như một cái tiêu
Em đuổi tôi đi, rồi lại cầu xin tôi quay về
Tôi cứ mãi quay lại bên em như một cái tiêu
Quay vòng, quay vòng và bật trở lại
Quay vòng, quay vòng và bật trở lại

Em đối xử với tôi như một thứ đồ chơi vô dụng vậy
Em nói với tôi tôi đâu có giống những anh chàng khác
Điều tiếp theo tôi biết là em quăng tôi sang một bên
Em còn chẳng thèm mở lời tạm biệt

Nhưng khi em quay lại với câu chào... tôi chẳng thể lờ em đi được
Em cứ làm tôi xoay như chong chóng

Em đưa tôi lại gần rồi lại đẩy tôi đi
Tôi cứ mãi quay lại bên em như một cái tiêu
Em đuổi tôi đi, rồi lại cầu xin tôi quay về
Tôi cứ mãi quay lại bên em như một cái tiêu
Quay vòng, quay vòng và bật trở lại
Quay vòng, quay vòng và bật trở lại
Quay vòng, quay vòng và bật trở lại
Quay vòng, quay vòng và bật trở lại

Nổ tung
Và giờ trái tim tôi đang như phải chạy đua
Nổ tung
Và phía sau em tôi cứ mãi đeo đuổi
Nổ tung
Em phải cứu lấy tôi khi tôi gục ngã
Em cứ làm tôi xoay như chong chóng

Em đưa tôi lại gần rồi lại đẩy tôi đi
Tôi cứ mãi quay lại bên em như một cái tiêu
Em đuổi tôi đi, rồi lại cầu xin tôi quay về
Tôi cứ mãi quay lại bên em như một cái tiêu
Quay vòng, quay vòng và bật trở lại
Quay vòng, quay vòng và bật trở lại
Quay vòng, quay vòng và bật trở lại
Quay vòng, quay vòng và bật trở lại


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé