Breaking Down

Pop
MrWind
716
Breaking Down

Lời bài hát

All alone
It was always there you see
And even on my own
It was always standing next to me

I can see it coming from the edge of the room
Creeping in the streetlight
Holding my hand in the pale gloom
Can you see it coming now?

Oh, I think I'm breaking down again
Oh, I think I'm breaking down

All alone
Even when I was a child
I've always known
There was something to be frightened of

You know that I can see you coming from the edge of the room
Creeping in the streetlight
Holding my hand in the pale gloom
Can you see it coming now?

Oh, I think I'm breaking down again
Oh, I think I'm breaking down

All alone
On the edge of sleep
My old familiar friend
Comes and lies down next to me

And I can see you coming from the edge of the room
Smiling in the streetlight
Even with my eyes shut tight
I still see you coming now

Oh, I think I'm breaking down again
Oh, I think I'm breaking down again
Oh, I think I'm breaking down again
Oh, I think I'm breaking down

Lời Việt

Trơ trọi một mình
Nó vẫn luôn kề bên thấy không
Và kể cả khi chỉ có mình ta
Nó vẫn luôn đứng sát bên ta

Ta có thể thấy nó bước đến từ góc phòng
Mò mẫm đi trong ánh đèn đường
Cầm chặt tay ta trong ánh buồn nhạt nhòa
Mi có thấy nó xông đến không?

Oh, ta nghĩ mình lại muộn phiền nữa rồi
Oh, ta nghĩ mình đã tuyệt vọng

Trơ trọi một mình
Thậm chí khi ta vẫn còn bé
Ta vẫn luôn thấu hiểu
Rằng luôn có cái gì đó luôn chực chờ đáng kinh sợ

Mi biết là ta có thể thấy mi bước đến từ góc phòng
Mò mẫm đi trong ánh đèn đường
Cầm chặt tay ta trong ánh buồn nhạt nhòa
Mi có thấy nó xông đến không?

Oh, ta nghĩ mình lại muộn phiền nữa rồi
Oh, ta nghĩ mình đã tuyệt vọng

Trơ trọi một mình
Ở rìa của giấc ngủ mộng mị
Hỡi người cố hữu thân quen
Hãy đến đây và nằm cạnh bên ta

Và ta có thể thấy mi bước đến từ góc phòng
Mỉm cười trong ánh đèn đường
Thậm chí với đôi mắt ta nhắm thật chặt
Ta vẫn thấy mi xông đến lúc này

Oh, ta nghĩ mình lại muộn phiền nữa rồi
Oh, ta nghĩ mình lại đau buồn nữa rồi
Oh, ta nghĩ mình lại sầu khổ nữa rồi
Oh, ta nghĩ mình đã tuyệt vọng


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé