Brighter

Country Rock
MrWind
381
Brighter

Lời bài hát

So this is how it goes
Well I, I would have never known
And if it ends today
I'll still say that you shine brighter than anyone

Now I think we're taking this too far
Don't you know that it's not this hard?
Well it's not this hard
But if you take what's your's and I take mine
Must we go there?
Please not this time. No, not this time.

Well this is not your fault
But if I'm without you
Then I will feel so small
And if you have to go
Always know that you shine brighter than anyone does.

Now I think we're taking this too far
Don't you know that it's not this hard?
Well it's not this hard
But if you take what's your's and I take mine
Must we go there?
Please not this time. No, not this time.

If you run away now,
Will you come back around?
And if you ran away,
I'd still wave goodbye
Watching you shine bright.

Now I think we're taking this too far
Don't you know that it's not this hard?
Well it's not this hard
But if you take what's your's and I take mine
Must we go there?
Please not this time. No, not this time.

I'll wave goodbye
Watching you shine bright
(You shine bright, you shine bright)
I'll wave goodbye tonight.

Lời Việt

Thế đây là cách mà mọi thứ diễn ra
Em đã không bao giờ biết
Và nếu mọi thứ kết thúc vào ngày hôm nay
Em vẫn nói rằng anh là sáng ngời hơn bất cứ ai

Bây giờ em nghĩ là chúng ta đã đẩy mọi thứ đi quá xa
Anh không biết là nó không khó khăn như thế này sao?
Ôi, nó không khó khăn như vầy đâu
Nhưng nếu anh lo chuyện của anh và em lo chuyện của em
Chúng ta có phải như thế không?
Xin đừng là lần này. Không, không phải lần này.

Đây không phải là lỗi của anh
Nhưng nếu em sống mà không có anh
Thì em sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé
Và nếu anh phải ra đi
Anh nên biết rằng anh luôn tỏa rạng hơn bất cứ ai

Bây giờ em nghĩ là chúng ta đã đẩy mọi thứ đi quá xa
Anh không biết là nó không khó khăn như thế này sao?
Ôi, nó không khó khăn như vầy đâu
Nhưng nếu anh lo chuyện của anh và em lo chuyện của em
Chúng ta có phải như thế không?
Xin đừng là lần này. Không, không phải lần này.

Nếu anh bỏ đi bây giờ
Anh sẽ trở lại chứ?
Và nếu anh bỏ đi
Thì em vẫn vẫy chào tạm biệt
Nhìn theo bóng dáng anh rạng ngời

Bây giờ em nghĩ là chúng ta đã đẩy mọi thứ đi quá xa
Anh không biết là nó không khó khăn như thế này sao?
Ôi, nó không khó khăn như vầy đâu
Nhưng nếu anh lo chuyện của anh và em lo chuyện của em
Chúng ta có phải như thế không?
Xin đừng là lần này. Không, không phải lần này.

Em sẽ vẫy chào tạm biệt
Nhìn theo bóng dáng anh rạng ngời
Anh toả rạng, anh sáng ngời
Đêm nay em vẫn vẫy chào tạm biệt anh.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...