Bring Us Pints Of Beer

Folk Metal
MrWind
608
Bring Us Pints Of Beer

Lời bài hát

Bring us pints of beer
If you dont't drink, you can leave
Bring us pints of beer
We gonna drink now and here

We've been around the world
We've devoured endless roads
We've seen many towns,
Can't remember all of those

Sometimes it's so hard
But we can't change ourselves
We are the journeymen
And born to live this way

Bring us pints of beer
If you don't drink, you can leave,
Bring us pints of beer
We gonna drink now and here

We don't know about real work
We might not be good-looking
This is the only song we know
These are the cards for us

Comfort from bottles,
Cheers form beers
The guitars are our weapons
And we know how to kill
So...

Bring us pints of beer...

Lời Việt

Hãy mang cho tụi này vài lít bia
Nếu anh không uống, anh có thể đi
Hãy mang cho tụi này vài lít bia
Giờ tụi này sẽ ngồi uống ngay đây.
Tụi này đã từng đi vòng quanh thế giới
Đã từng say mê dấn bước trên những con đường bất tận,
Tụi này đã từng thấy nhiều thị trấn,
Và chẳng thể nào nhớ nỗi tất cả chúng đâu.

Đôi lúc điều đó thật khó khăn
Nhưng tụi này chẳng thể nào thay đổi bản thân mình được
Tụi này là những kẻ lãng du
Và được sinh ra để sống như thế.

Hãy mang cho tụi này vài lít bia
Nếu anh không uống, anh có thể đi
Hãy mang cho tụi này vài lít bia
Giờ tụi này sẽ ngồi uống ngay đây.

Tụi này chẳng biết về những công việc chính đáng
Tụi này có thể chẳng mấy đẹp trai
Đây là khúc hát mà tụi này biết được
Những quân bài ấy là của tụi này.

Niềm an ủi từ những chiếc chai kia,
Sự khoái trá từ mỗi cốc bia
Cây ghi ta chính là vũ khí
Và tụi này biết cách làm say lòng người,
Vậy nên...

Hãy mang cho tụi này vài lít bia.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...