Broken Toy

Unknow Category
MrWind
492
Broken Toy

Lời bài hát

I think you know
Because it's old news
The people you love
Are hard to find
So I think if I
Were in your shoes
I would be kind

I look out for you
Come rain, come shine
What good does it do?
I guess I'm a toy that is broken
I guess we're just older now

I want to stay
Another season
See summer upon
This sorry land
So don't dust off your gun
Without a reason
You understand

I look out for you
Come rain, come shine
What good does it do?
I guess I'm a toy that is broken
I guess we're just older now

Who says the river can't leave its waters?
Who says you walk in a line?
Who says the city change its borders?
Who says you're mine?

I look out for you
Come rain, come shine
What good does it do?
I guess I'm a record you're tired of
I guess we're just older now
I guess I'm a toy that is broken
I guess we're just older now

Lời Việt

Anh nghĩ rằng em biết
Vì đây là một tin cũ mòn rồi
Người em yêu
Nào dễ dàng tìm thấy
Thế là anh nghĩ
Nếu theo bước chân em
Anh sẽ tốt thôi

Anh trông chừng em
Mưa, rồi nắng
Chuyện này rồi đây mang đến điều tốt đẹp gì?
Anh đoán mình là món đồ chơi hỏng rồi
Anh đoán chúng ta chỉ thêm già cỗi thôi

Anh muốn giữ mãi
Một mùa nữa
Nhìn xem mùa hè kia
Mảnh đất tồi tàn này
Vậy đừng động đến súng
Mà chẳng có lí do
Em hiểu mà

Anh trông chừng em
Mưa, rồi nắng
Chuyện này rồi đây mang đến điều tốt đẹp gì?
Anh đoán mình là món đồ chơi hỏng rồi
Anh đoán chúng ta chỉ thêm già cỗi thôi

Ai nói sông không thể rời bỏ được nước?
Ai nói em đi trên dây?
Ai nói thành phố này thay đổi biên giới?
Ai nói em là của anh?


Anh trông chừng em
Mưa, rồi nắng
Chuyện này rồi đây mang đến điều tốt đẹp gì?
Anh đoán mình là cuộn băng em đã nghe chán chê
Anh đoán chúng ta chỉ thêm già cỗi thôi
Anh đoán mình là món đồ chơi hỏng rồi
Anh đoán chúng ta chỉ thêm già cỗi thôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...