Broken bones

Country Rock
MrWind
714
Broken bones

Lời bài hát

Track : Broken bones


Salute the army at hells hand,
Salute the reasons why...

My conscience it wades me,
With five-a-side, (???)
I'll never get out,
I'll never make my stand.

And when I awake,
I'm not about to listen to them,
For I can't wait,
It's not about me.

Stare down the longest line,
Of course this is falling apart,
You fooled me like a rat trap baited,
But I, refuse to buy.

I'm shell-shocked and I've lost my sight.
But I can still hear you calling me.

And when I awake,
I'm not about to listen to them,
For I can't wait,
I'm not about to listen to...
I'm on a highway that leads to the end,
I'm on a highway that leads to the end,
I'm on a highway that leads to the end,
I'm on a highway that leads to...

These broken bones,
This busted smile,
My head it hurts,
I should be leaving now,
I hear your words,
They call my name,
I won't go back,
You must be outta your head.

You say I'm wrong,
You say I'm mad,
If I stay here,
I'll never make it back,
I hear your words,
They call my name,
I won't go back,
You must be outta your head,
You must be outta your head.

Lời Việt

Chào người đang đứng tại bàn tay địa ngục

Chào những lý do mà không biết tại sao

Lương tâm lấn át lý trí của tôi

Với

Tôi sẽ không đi khỏi,

Sẽ không bao giờ đứng yên

Khi tôi thức dậy

Tôi không muốn nghe thêm gì từ họ

Không thể đợi nữa

Nó không phải về tôi

Đừng có nhìn như thế

Tất nhiên đó là sự phân biệt đối xử

Sock khi nhìn thấy trong vỏ bọc ấy có gì

Nhưng còn nghe thấy bạn gọi đấy

Khi tôi thức dậy

Tôi không muốn nghe thêm gì từ họ

Không thể đợi nữa

Tôi không muốn nghe họ nói

Đại lộ nào cũng có kết thúc

Đại lộ nào cũng có kết thúc

Đại lộ nào cũng có kết thúc

Đại lộ nào cũng có .....

XƯơng tôi vỡ ra từng mãnh

Nhưng tôi không mỉm cười nỗi

Suy nghĩ làm tôi đau thêm

Tôi muốn bỏ chúng đi tất.

Tôi nghe tiếng nói???

Họ gọi tên tôi

Tôi sẽ không đi đâu

Mọi thứ sẽ đi khỏi đầu tôi ngay

Bạn nói tôi sai???

Tôi điên àh???

Nếu tôi ở lại thì sao

Tôi chưa bao giờ làm nó như vậy

Tôi nghe tiếng nói???

Họ gọi tên tôi

Tôi sẽ không đi đâu

Mọi thứ sẽ đi khỏi đầu tôi ngay
Mọi thứ sẽ đi khỏi đầu tôi ngay..........

Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...