Butterfly

Ballad
MrWind
1126
Butterfly

Lời bài hát

Butterfly

ooh ooh
When you love someone so deeply
They become your life
It's easy to succumb to overwhelming fears inside
Blindly I imagined I could
Keep you under glass
Now I understand to hold you
I must open up my hands and watch you rise

Spread you wings and prepare to fly
For you have become a butterfly (Oooh)
Fly abandonedly into the sun
If you should return to me
We truly were meant to be, so spread your wings and fly
Butterfly


I have learned that beauty
Has to flourish in the light
Wild horses run unbridled
Or their spirit dies
You have given me the courage
To be all that I can
And I truly feel your heart will
Lead you back to me when you're
Ready to land

Spread your wings and prepare to fly
For you have become a butterfly (Oooh)
Fly abandonedly into the sun
If you should return to me, we truly were meant to be
So spread your wings and fly (spread your wings and fly)
Butterfly (butterfly)


I can't pretend these tears
Aren't overflowing steadily
I can't prevent this hurt from
Almost overtaking me
But I will stand and say goodbye (stand and say goodbye)
For you'll never be mine
Until you know the way it feels to fly

Spread your wings and prepare to fly
For you have become a butterfly (Oooh)
Fly abandonedly into the sun (fly to the sun)
If you should return to me (I will know you're mine)
We truly were meant to be (spread your wings and fly)
So spread your wings and fly
Butterfly (my butterfly)

Spread your wings and prepare to fly
For you have become a butterfly
Fly abandonedly into the sun
If you should return to me
We truly were meant to be (you and I)
So spread your wings and fly (spread your wings and fly)
Butterfly

So flutter through the sky
Butterfly
Fly
Spread your wings and fly
Butterfly.

Lời Việt

Bươm bướm

Khi bạn yêu ai đó mãnh liệt
Họ trở thành cuộc sống của bạn
Thật quá dễ để bị đánh bại những nỗi sợ hãi ngập tràn bên trong
Mù quáng tôi hình dung ra tôi có thể
Giữ bạn dưới lớp kính
Giờ đây tôi hiểu rằng để giữ bạn lại
Tôi phải mở bàn tay ra và ngắm bạn hồi sinh

Hãy dang đôi cánh của bạn và sẵn sàng để bay
Để bạn trở thành bươm bướm (Ôi)
Bay đến tận mặt trời
Nếu bạn quay trở về với tôi
Nghĩa là ta dành cho nhau, vậy nên dang đôi cánh bạn và bay cao
Bươm bướm


Tôi đã học được vẻ đẹp
Cần được phô bày trong ánh sáng
Ngựa hoang chạy đi không kiềm chế
Nếu không linh hồn chúng sẽ chết
Bạn đã cho tôi dũng khí
Để có thể là tất cả những gì tôi có thể
Và tôi thực sự cảm thấy rằng trái tim bạn
Sẽ dẫn bạn quay về với tôi khi bạn
Sẵn sàng

Hãy dang đôi cánh của bạn và sẵn sàng để bay
Để bạn trở thành bươm bướm
Bay đến tận mặt trời
Nếu bạn quay trở về với tôi
Chúng ta sẽ là sự thực
Vậy nên dang đôi cánh bạn và bay cao (dang đôi cánh của bạn và bay cao)
Bươm bướm (Bươm bướm của tôi)


Tôi không thể vờ rằng những giọt nước mắt
Đang không ngừng chảy xuống
Tôi không thể ngăn cho nỗi đau
Xâm chiếm linh hồn mình
Nhưng tôi sẽ đứng lên và nói lời tạm biệt
Bởi bạn sẽ không bao giờ là của riêng tôi
Cho đến khi bạn biết cảm giác được bay xa là như thế nào

Vậy nên hãy dang đôi cánh của bạn và sẵn sàng để bay
Để bạn trở thành bươm bướm (Ôi)
Bay đến tận mặt trời (bay đến ánh dương)
Nếu bạn quay trở về với tôi (tôi biết bạn sẽ là của tôi)
Chúng ta sẽ là thật sự, vậy nên dang đôi cánh bạn và bay cao
Bươm bướm (bươm bướm kì diệu)

Hãy dang đôi cánh của bạn và sẵn sàng để bay
Để bạn trở thành bươm bướm (Ôi)
Bay đến tận mặt trời
Nếu bạn quay trở về với tôi
Chúng ta sẽ là thật sự (tôi và bạn)
Vậy nên dang đôi cánh bạn và bay cao (dang đôi cánh của bạn và bay cao)
Bươm bướm

Hãy vẫy đôi cánh xuyên qua bầu trời
Bươm bướm
Bay cao
Dang đôi cánh của mình và bay lên
Hỡi bươm bướm.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé