Can't Smile Without You

Country Rock
MrWind
931
Can't Smile Without You

Lời bài hát

You know I can't smile without you

I can't smile without you

I can't laugh, and I can't sleep

I don't even talk to people I meet

And I feel sad when you're sad

I feel glad when you're glad

And you must know what I'm goin' thru

I just can't smile, without youYou came along just like a song

You brightened my day

Who'd believe you were part of a dream

That only seemed light years awayAnd you know I can't smile without you

I can't smile without you

And you must know what I'm goin' thru

I just can't smile, without youSome people say the happiness wave

Is somethin' that's hard to find

Into the new leavin' the old behind me

And I feel sad when you're sad

I feel glad when you're glad

And you must know what I'm goin' thru

I just can't smile, without youInto the new, leaving the old behind me

And I feel sad when you're sad

I feel glad when you're glad

And you must know what I'm goin' thru

I just can't smile, without youYou must know what I'm goin' thru

I just can't smile, without you
Cảm ơn mika(mika penniman)đã cung cấp lời!

Lời Việt

Anh cũng biết
em chẳng thể cười khi thiếu vắng anh
Khi vắng anh em không thể mỉm cười
Em chẳng thể vui, và cũng không thể ngủ
Không muốn bắt chuyện với những người em gặp
Em cảm thấy buồn khi anh chẳng vui
Em thấy hân hoan khi anh vui sướng
Và anh cần biết những gì em chịu đựng
Em chẳng thể mỉm cười khi thiếu vắng anh.

Anh đến bên em tựa như khúc hát
Đã thắp sáng nên ngày tháng của đời em
Có ai tin được
anh chính là một phần của giấc mơ em
Trong một thời gian dài vô tận.

Anh cũng biết
em chẳng thể cười khi thiếu vắng anh
Khi vắng anh em không thể mỉm cười
Và anh cần biết những gì em chịu đựng
Em chẳng thể mỉm cười khi thiếu vắng anh.

Người ta bảo những đợt sóng hạnh phúc
Là một điều rất khó để tìm thấy
(Anh)Đam mê những điều mới
và để cho em những gì quá vãng
Em cảm thấy buồn khi anh chẳng vui
Em thấy hân hoan khi anh vui sướng
Và anh cần biết những gì em chịu đựng
Em chẳng thể mỉm cười khi thiếu vắng anh.

(Anh)Đam mê những điều mới
và để cho em những gì quá vãng
Em cảm thấy buồn khi anh chẳng vui
Em thấy hân hoan khi anh vui sướng
Và anh cần biết những gì em chịu đựng
Em chẳng thể mỉm cười khi thiếu vắng anh.

Và anh cần biết những gì em chịu đựng
Em chẳng thể mỉm cười khi thiếu vắng anh.
Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...