Celebrate Jesus

Unknow Category
MrWind
705
Celebrate Jesus

Lời bài hát


Celebrate Jusus

Celebrate Jesus celebrate
Celebrate Jesus celebrate
Celebrate Jesus celebrate
Celebrate Jesus celebrate
He is risen
He is risen
And He lives forevermore
He is risen
He is risen
Come on and celebrate
Come on and celebrate
Come on and celebrate
The resurrection of our Lord

Lời Việt

Chúc tụng Jesus

Ngợi khen Jesus ngợi khen
Ngợi khen Jesus ngợi khen
Ngợi khen Jesus ngợi khen
Ngợi khen Jesus ngợi khen
Ngài đáng được tôn vinh
Ngài đáng được tôn vinh
và Ngài sống đến muôn đời
Ngài đáng được tôn vinh
Ngài đáng được tôn vinh
hãy đến đây và ngợi khen
hãy đến đây và ngợi khen
hãy đến đây và ngợi khen
sự sống lại của chúa chúng ta


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...