Chasing Cars

Alternative
MrWind
722
Chasing Cars

Lời bài hát

"Chasing Cars"

We'll do it all
Everything
On our own

We don't need
Anything
Or anyone

If I lay here
If I just lay here
Would you lie with me and just forget the world?

I don't quite know
How to say
How I feel

Those three words
Are said too much
They're not enough

If I lay here
If I just lay here
Would you lie with me and just forget the world?

Forget what we're told
Before we get too old
Show me a garden that's bursting into life

Let's waste time
Chasing cars
Around our heads

I need your grace
To remind me
To find my own

If I lay here
If I just lay here
Would you lie with me and just forget the world?

Forget what we're told
Before we get too old
Show me a garden that's bursting into life

All that I am
All that I ever was
Is here in your perfect eyes, they're all I can see

I don't know where
Confused about how as well
Just know that these things will never change for us at all

If I lay here
If I just lay here
Would you lie with me and just forget the world?

Lời Việt

Dõi theo những chiếc xe
Chúng ta sẽ làm tất cả
Mọi thứ
Bằng cách của chúng ta

Chúng ta không cần gì cả
Cũng như không cần ai cả

Nếu anh nằm xuống ngay đây
Chỉ nằm xuống thôi
Em có thể nằm xuống cùng anh
chỉ để quên thế giới này đi

Anh không biết
Phải nói ra sao
Phải cảm nhận ra sao

Chỉ 3 từ đó thôi
Nói như vậy có quá nhiều
Hay là nói như vậy là quá ít

Nếu anh nằm xuống ngay đây
Chỉ nằm xuống thôi
Em có thể nằm xuống cùng anh
chỉ để quên thế giới này đi

Hãy quên những điều chúng ta được nói
Trước khi chúng ta trở nên quá già
Hãy cho anh thấy một sự màu nhiệm

Hãy bỏ thời gian
Để ngắm những chiếc xe qua lại
Như thể chúng đang luẩn quẩn đi lại

Anh cần biết ý kiến của em
Để nhắc anh tìm thấy chính bản thân mình

Nếu anh nằm xuống ngay đây
Chỉ nằm xuống thôi
Em có thể nằm xuống cùng anh
chỉ để quên thế giới này đi
Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé