Cherry

Jazz
MrWind
4214
Cherry

Lời bài hát

Her name is Cherry.
We've just met,
But already she knows me better than you.
She understands me, after 18 years,
But you still don't see me like you ought to do.
Maybe we could talk bout things if
You was made of wood and strings.
While I love her every sound,
I don't know how to turn you down,
And you're so thick and my pages are thin,
So I got me a new best friend
With a pick-up that puts you to shame,
And Cherry is her name.
And when I'm lonely
Cherry's there
And she plays along while I sing out my blues
I could be crying,
And you don't care
You won't call me back, you're stubborn as a mule.
May-be we could talk bout things if
You was made of wood and strings.
You might think I've
Gone too far
I'm talking bout
My new guitar.

Lời Việt

Tên cô ấy là Cherry
Chúng tôi vừa mới gặp nhau
Nhưng cô ấy thừa biết về tôi nhiều hơn bạn
Cô ấy hiểu tôi, sau mười tám năm
Nhưng bạn vẫn không thấy tôi như bạn nên làm
Có lẽ ta nên nói về nhiều chuyện nếu như
Bạn được làm từ gỗ và dây
Khi tôi say đắm trong cái âm thanh của cô ấy
Tôi không biết làm cách nào để gập bạn lại
Và bạn quá dày, trong khi các trang giấy của tôi lại quá mỏng
Vậy là tôi đã có một người bạn thân mới
Với sự tình cờ đã khiến bạn hổ thẹn
Và Cherry là tên cô ấy
Và khi tôi cô đơn
Cherry ở đó
Và cô cùng đàn khi tôi đang hát trong nỗi buồn
Tôi có thể khóc
Và bạn chẳng thèm quan tâm
Bạn không gọi lại cho tôi, bạn đúng là cứng đầu cứng cổ
Có lẽ ta nên nói về nhiều chuyện nếu như
Bạn được làm từ gỗ và dây
Có lẽ bạn nghĩ tôi
Đã đi quá xa rồi
Tôi đang nói về
Cây ghi-ta mới của tôi mà


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé