Chocolate Love

Electronic Pop
MrWind
860
Chocolate Love

Lời bài hát

===HANGUL====

널 처음 본 순간부터 만지고 싶어 나만 가지고 싶어
Chocolate love! 요술 같은 새로운 매력 거부할 수 있겠니

도도하게 새침하게 널 감추고 있어
이런 느낌 처음인걸 난 빠져버렸죠

I got you babe, I call, I call it chocolate love
너를 원해, 가질래 달콤 달콤 오 chocolate love

멋지단 말론 부족한 걸 모두가 놀랄 거야 쓰러질 거야
Chocolate love! Brand new world.. 한 마디로 다 설명할 수 없는 걸

무심하게 날카롭게 유혹하고 있어
이런 느낌 처음인걸 난 녹아버렸죠

I got you babe, I call, I call it chocolate love
너를 원해, 가질래 아찔 아찔 오 chocolate love
I got you babe, I call, I call it chocolate love
너를 원해, 가질래 달콤 달콤 오 chocolate love

woo~그댄 제법 쉽지 않아 보여 하지만 느낌이 와요
로~맨틱 하게 초콜릿처럼 오 그렇게 나에게 와요
woo~그댄 제법 쉽지 않아 보여 하지만 느낌이 와요
로~맨틱 하게 초콜릿처럼 오 그렇게 나에게 와요

I got you babe, I call, I call it chocolate love
너를 원해, 가질래 달콤 달콤 오 chocolate love
I got you babe, I call, I call it chocolate love
너를 원해, 가질래 아찔 아찔 오 chocolate love


====TRANS=====

The moment I saw you I wanted you and only to be mine
Chocolate love! Can you ignore this magical like charm

I am hiding you proudly while playing dumb
This new sensation; I’ve fallen for it

I got you babe, I call, I call it chocolate love
I want you, I want sweet-sweet oh chocolate love

“Awesome” is insufficient, everyone will be surprised and shocked
Chocolate love! Brand new world… it can’t be explained with words…

Unconsciously seducing
This new sensation; I’ve melted

I got you babe, I call, I call it chocolate love
I want you, I want sweet-sweet oh chocolate love
I got you babe, I call, I call it chocolate love
I want you, I want sweet-sweet oh chocolate love

woo~ You aren’t supposed to look easy, but I can feel it
Ro~mantically just like a chocolate. Oh, come to me just like that
woo~ You aren’t supposed to look easy, but I can feel it
Ro~mantically just like a chocolate. Oh, come to me just like that

I got you babe, I call, I call it chocolate love
I want you, I want sweet-sweet oh chocolate love
I got you babe, I call, I call it chocolate love
I want you, I want sweet-sweet oh chocolate love

Lời Việt

Cái khoảnh khắc em thấy anh, em đã chỉ muốn anh là của em
Tình yêu ngọt ngào! Anh có thể bỏ qua điều kì diệu này như sức quyến rũ

Em đang tự hào trốn tránh anh trong câm lặng
Thật là một cảm giác mới, em đã mê tít nó

Em có anh rồi babe, em gọi , em gọi nó là tình yêu ngọt ngào
EM muốn anh, em muốn sự ngọt ngào, oh, chocolate love

"Tuyệt vời" là không đủ, mọi người sẽ ngạc nhiên và shock
Chocolate love! Một thế giới mới....không thể giải thích chỉ bằng những từ ngữ

Sự quyến rũ vô thức
Một cảm giác mới, em như tan chảy

Em có được anh rôi babe, em gọi, em gọi nó là tình yêu ngọt ngào
Em muốn anh, em muốn sự ngọt ngào, oh, chocolate love
Em bắt được anh rồi babe, em gọi , em gọi nó là tình yêu ngọt ngào
Em muốn anh, em muốn sự ngọt ngào, oh, chocolate love

woo~ Anh không coi nó có cái nhìn dễ dàng, nhưng em có thể cảm nhận nó
Ro~Ngọt ngào như thanh chocolate. Oh nó đến với em như thế
woo~ Anh không coi nó có cái nhìn dễ dàng, nhưng em có thể cảm nhận nó
Ro~Ngọt ngào như thanh chocolate. Oh nó đến với em như thế

Em bắt được anh rôi babe, em gọi, em gọi nó là tình yêu ngọt ngào
Em muốn anh, em muốn sự ngọt ngào, oh, chocolate love
Em bắt được anh rồi babe, em gọi , em gọi nó là tình yêu ngọt ngào
Em muốn anh, em muốn sự ngọt ngào, oh, chocolate love


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...