Come Back To Me

Unknow Category
MrWind
694
Come Back To Me

Lời bài hát

Everything you say or do
I am always there for you
Whether you're laughing or you're screaming
No one else could take your place
I will always see your face
When I'm awake and when I'm dreaming

Cause I believe there's a place for you and me in this crazy world

If you come running back to me I'll be here waiting
Cause I still believe in a love worth saving
If you could see the sad look on my face
You'd be in your car headed back to my place
Come back to me, I'll be here waiting
Cause I'm on my knees and my love's not fading
If you could see the sad look on my face
You'd be in your car headed back to my place

I can't stand to watch you go
Cause in my head deep down I know
I don't wanna live without you
I love the way we stay up late
The way you laugh at your mistakes
I love everything about you

Cause I believe there's a place for you and me in this crazy world

If you come running back to me I'll be here waiting
Cause I still believe in a love worth saving
If you could see the sad look on my face
You'd be in your car headed back to my place
Come back to me, I'll be here waiting
Cause I'm on my knees and my love's not fading
If you could see the sad look on my face
You'd be in your car headed back to my place

No, don't wanna let you go
Girl, you belong in my heart, in my arms, in my bed
Girl, quit messing with my head
Say that you're coming back to stay right here with me

If you come running back to me I'll be here waiting
Cause I still believe in a love worth saving
If you could see the sad look on my face
You'd be in your car headed back to my place
Come back to me, I'll be here waiting
Cause I'm on my knees and my love's not fading
If you could see the sad look on my face
You'd be in your car headed back to my place

Come back to me
I still believe
If you could see the sad look on my face
You'd be in your car headed back to my place
Come back to me
I'm on my knees
If you could see the sad look on my face
You'd be in your car headed back to my place

Lời Việt

Tất cả những điều em nói, em làm
Tôi vẫn ở đây vì em
Dù em bật cười hay la hét
Chẳng ai có thể thế chỗ của em
Tôi sẽ luôn nhìn thấy gương mặt em
Khi tôi tỉnh hay mơ

Bởi tôi vẫn tin trên thế gian này có một nơi nào đó
Dành cho em và tôi

Nếu em quay về bên tôi, tôi sẽ ở đây đợi chờ
Bởi tôi vẫn tin vào một tình yêu đáng để cứu vãn
Nếu tôi có thể nhìn thấy vẻ buồn rầu trên gương mặt này
Em sẽ lên xe và tiến thẳng về phía tôi
Quay về đi, tôi sẽ đợi em
Bởi tôi đang phải quỳ gối, và tình yêu trong tôi không thể nào phai nhạt
Nếu tôi có thể nhìn thấy vẻ buồn rầu trên gương mặt này
Em sẽ lên xe và tiến thẳng về phía tôi

Tôi không thể chịu đựng nổi khi phải nhìn em đi
Bởi sâu thẳm trong tâm trí, tôi vẫn biết
Tôi không muốn sống thiếu em
Tôi thích những lúc mình cùng dậy muộn
Cách em cười khi em mắc lỗi
Tôi yêu tất cả về em...

Bởi tôi vẫn tin trên thế gian này có một nơi nào đó
Dành cho em và tôi

Nếu em quay về bên tôi, tôi sẽ ở đây đợi chờ
Bởi tôi vẫn tin vào một tình yêu đáng để cứu vãn
Nếu tôi có thể nhìn thấy vẻ buồn rầu trên gương mặt này
Em sẽ lên xe và tiến thẳng về phía tôi
Quay về đi, tôi sẽ đợi em
Bởi tôi đang phải quỳ gối, và tình yêu trong tôi không thể nào phai nhạt
Nếu tôi có thể nhìn thấy vẻ buồn rầu trên gương mặt này
Em sẽ lên xe và tiến thẳng về phía tôi

Không, tôi không muốn sống thiếu em đâu
Em thuộc về trái tim tôi, vòng tay tôi, và chiếc giường của tôi nữa
Em à, đừng làm tôi rối tung lên nữa
Hãy nói rằng em sẽ quay trở về, để lại được ở bên tôi

Nếu em quay về bên tôi, tôi sẽ ở đây đợi chờ
Bởi tôi vẫn tin vào một tình yêu đáng để cứu vãn
Nếu tôi có thể nhìn thấy vẻ buồn rầu trên gương mặt này
Em sẽ lên xe và tiến thẳng về phía tôi
Quay về đi, tôi sẽ đợi em
Bởi tôi đang phải quỳ gối, và tình yêu trong tôi không thể nào phai nhạt
Nếu tôi có thể nhìn thấy vẻ buồn rầu trên gương mặt này
Em sẽ lên xe và tiến thẳng về phía tôi

Quay về đi
Tôi vẫn tin
Nếu tôi có thể nhìn thấy vẻ buồn rầu trên gương mặt này
Em sẽ lên xe và tiến thẳng về phía tôi
Quay về đi,
Tôi đang quỳ gối
Nếu tôi có thể nhìn thấy vẻ buồn rầu trên gương mặt này
Em sẽ lên xe và tiến thẳng về phía tôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...