Congratulations

Classical
MrWind
1222
Congratulations

Lời bài hát

Congratulations

Congratulations and celebrations
When I tell everyone that you're in love with me
Congratulations and jubilations
I want the world to know I'm happy as can be.
Who could believe that I could be happy and
contented
I used to think that happiness hadn't been
invented
But that was in the bad old days beforeI met you
When I let you
walk into my heart

Congratulations...
I was afraid that maybe you thought you
were above me
That I was only fooling myself to think you
loved me
But then tonight you said you couldn't live
without me
That round about me
You wanted to stay

Congratulations...Congratulationsand jubilations
I want the world to know I'm happy as can be
I want the world to know
I'm happy as can be

Lời Việt

“Chúc mừng, chúc mừng nhé”
Khi tôi nói với mọi người rằng em yêu tôi

“Chúc mừng nhé, hạnh phúc nhé!”
Tôi muốn nói cho cả thế giới này biết rằng
Tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ai mà tin được
Tôi có thể hạnh phúc và mãn nguyện nhường này
Tôi vẫn thường cho rằng
Hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ tìm đến với tôi
Nhưng những ngày đau khổ ấy đã qua rồi
Khi tôi để em bước vào trái tim tôi…

“Chúc mừng, chúc mừng nhé”
Khi tôi nói với mọi người rằng em yêu tôi

“Chúc mừng, hạnh phúc nhé!”
Tôi muốn nói cho cả thế giới này biết rằng
Tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Tôi từng tự ti với bản thân mình,
E ngại rằng em coi thường tôi
Và thật là khờ nếu cho rằng em yêu tôi
Vậy mà tối qua em đã thổ lộ rằng
Em không thể sống thiếu tôi
Rằng em muốn ở bên tôi mãi…


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...