Cruella De Vil

Country Rock
MrWind
842
Cruella De Vil

Lời bài hát

Oooh, ooh oh oh, oooh oh
Look out for Cruella De Vil

Cruella De Vil
Cruella De Vil
If she doesn't scare you
No evil thing will
To see her is to take a sudden chill
Cruella, Cruella De Vil

The curl of her lips
The ice in her stare
All innocent children had better beware
She's like a spider waiting for the kill
Look out for Cruella De Vil...

Cruella, Cruella De Vil
If she doesn't scare you, no evil thing will
Cruella, Cruella De Vil
To see her is to take a sudden chill
Cruella De Vil...

Oooh, ooh oh oh, oooh oh
This vampire bat
This inhuman beast
She 'outta be locked up and never released
The world was such a wholesome place until
Cruella, Cruella De Vil
Yeah!
Cruella, Cruella De Vil
If she doesn't scare you, no evil thing will
Cruella, Cruella De Vil
To see her is to take a sudden chill
Cruella De Vil...

Oooh, ooh oh oh, oooh oh
(oooh oh, oooh oh, oooh oh, oooh oh)

At first you think Cruella is the devil
But after time has worn away the shock
You've come to realize
You've seen her kind of eyes
Watching you from underneath a ROOOOOOOCK!

Cruella, Cruella De Vil
If she doesn't scare you no evil thing will
Cruella, Cruella De Vil
To see her is to take a sudden chill
Cruella, Cruella De Vil
If she doesn't scare you no evil thing will
Cruella, Cruella De Vil
To see her is to take a sudden chill
Cruella De Vil

Oooh, ooh oh oh, oooh oh (Cruella De Vil!)
Oooh, ooh oh oh, oooh oh (Cruella De Vil!)
Oooh, ooh oh oh, oooh oh
Look out for Cruella De Vil

Lời Việt

Oooh, ooh oh oh, oooh oh
Cẩn thận với Cruella De Vil

Cruella De Vil
Cruella De Vil
Nếu mụ ta không làm bạn sợ
Thì không ác quỷ nào sẽ làm được
Để nhìn thấy mụ ta là phải nhận lấy sự lạnh giá bất chợt
Cruella, Cruella De Vil

Môi mụ ta cong cong
Cái nhìn chằm chằm đầy băng giá
Tất cả trẻ em vô tội tốt hơn hết hãy cẩn thận
Mụ ta như con nhện chờ đợi sự chết chóc
Cẩn thận với Cruella De Vil

Cruella, Cruella De Vil
Nếu bà ta không làm bạn sợ thì không ác quỷ nào sẽ làm được
Cruella, Cruella De Vil
Để nhìn thấy mụ ta là phải nhận lấy sự lạnh giá bất chợt
Cruella De Vil

Oooh, ooh oh oh, oooh oh
Con dơi hút máu người này
Con quái vật dã man này
Mụ ta nên bị giam giữ nữa và không bao giờ được thả ra
Thế giới là một nơi nào đó tươi đẹp cho đến khi có...
Cruella, Cruella De Vil
Yeah!

Cruella, Cruella De Vil
Nếu bà ta không làm bạn sợ thì không ác quỷ nào sẽ làm được
Cruella, Cruella De Vil
Để nhìn thấy mụ ta là phải nhận lấy sự lạnh giá bất chợt
Cruella De Vil

Oooh, ooh oh oh, oooh oh
(oooh oh, oooh oh, oooh oh, oooh oh)

Ý nghĩ đầu tiên Cruella là ác quỷ
Nhưng sau đó là một cú sốc
Bạn đến để nhận thấy
Bạn thấy đôi mắt của mụ
Theo dõi bạn ở dưới HÒN ĐÁ!

Nếu bà ta không làm bạn sợ thì không ác quỷ nào sẽ làm được
Cruella, Cruella De Vil
Để nhìn thấy mụ ta là phải nhận lấy sự lạnh giá bất chợt
Cruella, Cruella De Vil
Nếu bà ta không làm bạn sợ thì không ác quỷ nào sẽ làm được
Cruella, Cruella De Vil
Để nhìn thấy mụ ta là phải nhận lấy sự lạnh giá bất chợt
Cruella, Cruella De Vil

Oooh, ooh oh oh, oooh oh (Cruella De Vil!)
Oooh, ooh oh oh, oooh oh (Cruella De Vil!)
Oooh, ooh oh oh, oooh oh
Cẫn thận với Cruella De Vil
Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...