Daisy

Dance
Linh Nguyễn
1593
Daisy

Lời bài hát

Daisy, always climbing up the same tree
Finding love in all the wrong scenes 
Daisy, you got me
Daisy, always walking down the wrong streets
Starting fires out of dead weeds
Daisy, you got me

[Chorus:]
Let me show you how a kiss should taste
Trust me, I won't give your heart away
Why you running, running when you got it right here?
Oh, I would love you if you let me

Daisy, always dancing to the same beat
Broken records stuck on repeat, Daisy, you got me
Daisy, don't you know that you're amazing?
Broken hearts just keeps on breaking, Daisy
I would take the light out the stars to help you see
Anything to guide you straight to me

[Chorus x2]

I won't give your heart away
Why you running, running when you got it right here?

Lời Việt

Daisy, lúc nào cũng trèo lên cái cây đó
Tìm kiếm tình yêu bằng một cách thật sai lầm 
Daisy, em có anh rồi mà
Daisy, luôn luôn đi nhầm đường
Thắp lên ngọn lửa sáng từ một cây cỏ dại héo úa
Daisy, em có anh rồi mà

[Chorus:]
Hãy để anh cho em thấy một nụ hôn nên có cảm giác như thế nào
Hãy tin anh, anh sẽ không đùa giỡn với trái tim em đâu
Vậy tại sao em lại bỏ chạy khi em đã có anh ở đây rồi?
Oh, anh sẽ yêu em nếu em cho phép

Daisy, luôn luôn nhảy theo một điệu nhạc
Làm cho đĩa nhạc bị hỏng vì lặp lại quá nhiều 
Daisy, em có anh rồi
Daisy, em không biết rằng em thật tuyệt vời sao?
Trái tim tan vỡ vẫn cứ tiếp tục tan vỡ, Daisy
Anh sẽ lấy đi ánh sáng của một ngôi sao để giúp em thấy
Mọi thứ đều chỉ hướng cho em đến với anh

[Chorus x2]
Anh sẽ không đùa giỡn với trái tim em đâu
Vậy tại sao em lại bỏ chạy khi em đã có anh rồi?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...