Dancing On My Own

Electronic Pop
MrWind
24028
Dancing On My Own

Lời bài hát

Somebody said you got a new friend
Does she love you better than I can?
There's a big black sky over my town
I know where you're at, I bet she's around

Yeah, I know it's stupid
I just gotta see it for myself

I'm in the corner, watching you kiss her, ohh
I'm right over here, why can't you see me, ohh
I'm giving it my all, but I'm not the girl you're taking home, ooo
I keep dancing on my own
I keep dancing on my own

I'm just gonna dance all night
I'm all messed up, I'm so out of line
Stilettos and broken bottles
I'm spinning around in circles

I'm in the corner, watching you kiss her, ohh
I'm right over here, why can't you see me, ohh
I'm giving it my all, but I'm not the girl you're taking home, ooo
I keep dancing on my own
I keep dancing on my own

So far away but still so near
The lights go on, the music dies
But you don't see me standing here
I just came to say goodbye

I'm in the corner, watching you kiss her, ohh
I'm giving it my all, but I'm not the girl you're taking home, ooo
I keep dancing on my own
I keep dancing on my own

I'm in the corner, watching you kiss her, ohh
I'm right over here, why can't you see me, ohh
I'm giving it my all, but I'm not the girl you're taking home, ooo
I keep dancing on my own
I keep dancing on my own
I keep dancing on my own

Lời Việt

Có người nói rằng anh đã có “bạn” mới
Liệu cô ấy có yêu anh bằng tôi không?
Có một bầu trời đen tối trong thâm tâm tôi
Tôi biết anh đang ở đâu, và tôi cá rằng cô ta cũng ở đấy
Ừ, tôi biết mình thật ngu ngốc
Nhưng tôi sẽ đến chỉ để xem tận mắt

Tôi đang đứng ở góc tường
Nhìn anh hôn cô ấy
Tôi đang ở ngay đây
Sao anh lại không thấy tôi cơ chứ?
Tôi đã dâng hiến cho anh tất cả
Nhưng vẫn không bằng cô gái anh đưa về ư
Tôi vẫn tiếp tục nhảy một mình

Tôi sẽ chỉ nhảy múa suốt đêm
Tôi đang rối bời, vượt khỏi giới hạn
Giày cao gót và những mảnh chai vỡ
Tôi đang xoay tròn trong sự bế tắc

Tôi đang đứng ở góc tường
Nhìn anh hôn cô ấy
Tôi đang ở ngay đây
Sao anh lại không thấy tôi cơ chứ?
Tôi đã dâng hiến cho anh tất cả
Nhưng vẫn không bằng cô gái anh đưa về ư
Tôi vẫn tiếp tục nhảy một mình


Thật là xa xăm, nhưng cũng thật gần
Đèn thì vẫn sáng, nhưng khúc nhạc đã tắt
Nhưng anh vẫn không thấy tôi đứng đây
Tôi đến đây chỉ để nói lời tạm biệt

Tôi đang đứng ở góc tường
Nhìn anh hôn cô ấy
Tôi đã dâng hiến cho anh tất cả
Nhưng vẫn không bằng cô gái anh đưa về ư
Tôi vẫn tiếp tục nhảy một mình

Tôi đang đứng ở góc tường
Nhìn anh hôn cô ấy
Tôi đang ở ngay đây
Sao anh lại không thấy tôi cơ chứ?
Tôi đã dâng hiến cho anh tất cả
Nhưng vẫn không bằng cô gái anh đưa về ư
Tôi vẫn tiếp tục nhảy một mình


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...