Days Go By

Country
MrWind
803
Days Go By

Lời bài hát

I'm changing lanes
and talking on the phone
and drivin' way to fast
And the interstate's jammed with the
Gunners like me afraid of coming in last
But somewhere in the race we run
We're coming undone

and Days go by
I can feel 'em flying
Like a hand out the window in the wind the cars go by
yeah It's all we've been given
So you better start livin' right now
'Cause days go by ooh ooh

Out on the roof just other night
I watched the world flash by
Headlights, taillights running through a river of neon signs
But somewhere in the rush I felt
We're losing ourselves

and Days go by
I can feel 'em flying
Like a hand out the window in the wind the cars go by
It's all we've been given
So you better start livin' right now
'Cause days go by ooh ohh
Yeah the days go by ooh ooh

We think about tomorrow then it slips away(Oh yes it does)
We talk about forever but we've only got today

And the days go by
I can feel 'em flying
Like a hand out the window
As the cars go by ooh ooh

It's all we've been given
So you better start livin'
You better start livin'
Better start livin' right now

Cause days go by
I can feel like 'em flying
Like a hand out the window in the wind
As the cars go by yeah

It's all we've been given
So you better start livin' right now

Cause days go by
Yeah these days go by ooh ooh

So take 'em by the hand
They're yours and mine
Take 'em by the hand
And live your life
Take 'em by the hand
Don't let 'em all fly by

Come on, Come on now
Don't you know the days go by

Lời Việt

Tôi đang đổi làn đường
Và nói chuyện điện thoại
Và lái xe quá nhanh
Và đoạn giữa các tiểu bang kẹt cứng với
Những kẻ phóng xe như tôi, luôn sợ mình đến cuối cùng
Nhưng đâu đó trong cuộc đua
Chúng ta đành bỏ dở chừng

Và ngày qua ngày
Tôi có thể cảm nhận chúng bay chấp chới
Như một bàn tay ngoài cửa sổ trong ngọn gió tạo thành do những chiếc xe vụt qua
Ừ, đó là tất cả những gì chúng ta được trao ban
Vì thế bây giờ bạn nên bắt đầu sống
Vì ngày tháng chóng qua

Một đêm nọ, tôi ngồi trên mái nhà
Tôi nhìn thế giới nhấp nhoáng
Những ánh đèn pha, đèn hậu chạy xuyên qua một con sông đầy những bảng hiệu đèn nê-ông
Nhưng đâu đó trong cơn hối hả, tôi cảm nhận rằng
Chúng ta đang đánh mất bản thân

[Điệp khúc]

Chúng ta nghĩ về tương lai khi nó trượt đi xa (ừa, thế đấy)
Chúng ta nói về chuyện mãi mãi nhưng chúng ta chỉ có hôm nay

[Điệp khúc]
[x2]

Vì thế hãy xòa tay nắm chặt
Cuộc đời là của bạn và của tôi
Nắm thật chặt vào
Và sống cuộc đời của bạn
Xoè tay nắm chặt vào
Đừng để chúng bay qua

Coi nào
Bạn không biết rằng ngày tháng vụt qua sao?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...