Dear John Letter (Parody)

Parody
MrWind
1269
Dear John Letter (Parody)

Lời bài hát

Dear John, Oh, how I hate to write
Dear John, I must let you know tonight
That my love for you has died
Away, like grass upon the lawn
And this fall I'll vote another, Dear John.

I was workin on the frontline
When the postman came to me
And he handed me your letter.
I was mystified, you see
For the campaign’s almost over
And Obama’s just about won
When I opened up your letter
Showed me you’re all but done.

I want to thank you for your picture
My good friend has it now
When I tell you who I'm voting for
You won't care anyhow
The election’s just got started
And the voting won’t take long
Will you wish the U.S. happiness,
Forever, please, Dear John.

Lời Việt

John thân mến ơi, ôi, tôi ghét viết thư làm sao
John thân mến ơi, đêm nay tôi phải cho ông biết
Rằng tình yêu của tôi dành cho ông đã chết rồi
Chết hẳn, như cỏ trên bãi ấy
Và mùa thu này, tôi sẽ bầu cho người khác, John ạ

Tôi đã làm việc ở tuyến đầu
Khi người đưa thư đến với tôi
Và anh ấy đưa tôi bức thư của ông
Tôi đã hoang mang, ông thấy đấy
Vì cuộc vận động hầu như đã qua rồi
Và Obama sắp thắng rồi
Khi tôi mở bức thư của ông ra
Cho tôi thấy tất cả về ông đã chấm dứt

Tôi muốn cảm ơn vì tấm hình của ông
Bạn tốt của tôi giờ cũng có rồi
Khi tôi bảo ông rằng tôi đang bầu cho ai
Dù sao ông cũng chẳng quan tâm
Cuộc bầu cử vừa mới bắt đầu
Và việc bầu cử sẽ không lâu đâu
Ông sẽ mong nước Mỹ hạnh phúc chứ
Mãi mãi, xin đấy, John thân yêu à!
(Có thể dịch là: "Vĩnh biệt, John thân yêu!")


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...