Desperate

Country Rock
MrWind
933
Desperate

Lời bài hát

Desperate, desperate....

You're reachin' out,
And no one hears your cry
You're freakin' out again
'Cause all your fears remind you
Another dream has come undone
You feel so small and lost
Like you're the only one
You wanna scream,
'Cause you're desperate

You want somebody, just anybody
To lay their hands on your soul tonight
You want a reason to keep believin'
That some day you're gonna see the light...

You're in the dark
There's no one left to call
And sleep's you're only friend,
But even sleep can't hide you
From all those tears and all the pain
And all the days you wasted pushin' them away
It's your life, it's time you face it

You want somebody, just anybody
To lay their hands on your soul tonight
You want a reason to keep believin'
That some day you're gonna see the light...
'Cause you're desperate, desperate
'Cause you're desperate now...

You know the things have gotta change
You can't go back, you find a way
And day by day, you start to come alive

You want somebody, just anybody
To bring some peace through your soul tonight
You want a reason to keep believin'
That some day you're gonna see the light...

You want somebody, just anybody
To lay their hands on your soul tonight
You want a reason to keep believin'
That some day you're gonna see the light...
'Cause you're desperate, desperate
'Cause you're desperate tonight
Oh, desperate... So desperate tonight, Tonight...

Desperate, desperate....

Lời Việt

Tuyệt vọng, tuyệt vọng...

Em đang chới với,
Và không ai nghe tiếng em khóc
Em lại hoảng loạn rồi
Vì tất cả những nỗi sợ của em đang nhắc nhở
Lại một ước mơ khác không thành
Em cảm thấy thật nhỏ bé và lạc lõng
Như thể em là người duy nhất
Em muốn thét lên,
Vì em tuyệt vọng

Em muốn một ai đó, chỉ cần ai cũng được
Đặt tay họ lên tâm hồn em đêm nay
Em muốn một lý do để tiếp tục tin tưởng
Rằng một ngày nào đó em sẽ nhìn thấy ánh sáng...

Em đang ở trong bóng tối
Chẳng còn ai để gọi
Và giấc ngủ là người bạn duy nhất của em
Nhưng ngay cả giấc ngủ cũng không thể che giấu em
Khỏi tất cả những giọt nước mắt và nỗi đau này
Và tất cả những ngày em đã lãng phí để xóa nhòa chúng
Đây là cuộc đời của em, tới lúc em phải đối diện với điều đó rồi

Em muốn một ai đó, chỉ cần ai cũng được
Đặt tay họ lên tâm hồn em đêm nay
Em muốn một lý do để tiếp tục tin tưởng
Rằng một ngày nào đó em sẽ nhìn thấy ánh sáng...
Vì em tuyệt vọng, tuyệt vọng
Vì giờ đây em tuyệt vọng...

Em biết mọi thứ phải thay đổi
Em không thể quay lại, em phải tìm ra cách
Và ngày qua ngày, em bắt đầu trở nên sống động hơn

Em muốn một ai đó, chỉ cần ai cũng được
Đặt tay họ lên tâm hồn em đêm nay
Em muốn một lý do để tiếp tục tin tưởng
Rằng một ngày nào đó em sẽ nhìn thấy ánh sáng...

Em muốn một ai đó, chỉ cần ai cũng được
Đặt tay họ lên tâm hồn em đêm nay
Em muốn một lý do để tiếp tục tin tưởng
Rằng một ngày nào đó em sẽ nhìn thấy ánh sáng...
Vì em tuyệt vọng, tuyệt vọng
Vì giờ đây em tuyệt vọng...
Ôi, tuyệt vọng... đêm nay thật tuyệt vọng, đêm nay...

Tuyệt vọng, tuyệt vọng...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...