Devil Inside

Country Rock
MrWind
683
Devil Inside

Lời bài hát

Everybody wants me to be their angel
Everybody wants something they can cradle
They don't know I burn
They don't know I burn
They don't know I burn

[Chorus:]
Maybe there's a devil (or something like it) inside
Maybe there's a devil (or something like it) inside of me
Devil (or something like it) inside
Maybe there's a devil somewhere really deep inside me
Devil inside of me
Jealous angel deep inside me

You don't know cuz you're too busy reading labels
You're missing all the action underneath my table
I'm waiting for my turn
Waiting for my turn
Just waiting for my turn
Just waiting for my turn

[Chorus:]
Maybe there's a devil (or something like it) inside
Maybe there's a devil (or something like it) inside of me
Devil (or something like it) inside
Maybe there's a devil somewhere really deep inside me
Devil inside of me
Jealous angel deep inside me

Time to make it burn
This is how I burn

[Chorus:]
Maybe there's a devil (or something like it) inside
Maybe there's a devil (or something like it) inside of me
Devil (or something like it) inside
Maybe there's a devil somewhere really deep inside me
Devil inside of me
Jealous angel deep inside me


Lời Việt

Mọi người đều muốn tôi trở thành thiên thần của họ
Mọi người đều cần một thứ có thể dỗ dành họ
Không ai biết rằng tôi đang bốc cháy
Không ai biết rằng tôi đang bốc cháy
Không ai biết rằng tôi đang bốc cháy

Có lẽ có một con ác quỷ (hay thứ gì đó giống vậy) đang ở bên trong
Có lẽ có một con ác quỷ (hay thứ gì đó giống vậy) đang ở bên trong tôi
Ác quỷ (hay thứ gì đó) bên trong
Có lẽ có một con ác quỷ đang ở sâu thẳm bên trong tôi
Một ác quỷ bên trong tôi
Một thiên thần ganh tị ở sâu bên trong tôi

Anh không biết được chuyện gì xảy ra cả vì anh qua mải mê với những nhãn hiệu
Anh đã lỡ mất nhiều thứ bên dưới chiếc bàn này
Tôi đang chờ đợi đến lượt của mình
Chờ đợi đến lượt của mình
Chỉ chờ đến lượt của mình

Có lẽ có một con ác quỷ (hay thứ gì đó giống vậy) đang ở bên trong
Có lẽ có một con ác quỷ (hay thứ gì đó giống vậy) đang ở bên trong tôi
Ác quỷ (hay thứ gì đó) bên trong
Có lẽ có một con ác quỷ đang ở sâu thẳm bên trong tôi
Một ác quỷ bên trong tôi
Một thiên thần ganh tị ở sâu bên trong tôi

Đã đến lúc để đốt cháy chúng
Đây là lí do vì sao tôi bốc cháy

Có lẽ có một con ác quỷ (hay thứ gì đó giống vậy) đang ở bên trong
Có lẽ có một con ác quỷ (hay thứ gì đó giống vậy) đang ở bên trong tôi
Ác quỷ (hay thứ gì đó) bên trong
Có lẽ có một con ác quỷ đang ở sâu thẳm bên trong tôi
Một ác quỷ bên trong tôi
Một thiên thần ganh tị ở sâu bên trong tôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...