Do It Like A Dude

R&B
MrWind
1038
Do It Like A Dude

Lời bài hát

[Lyric 1]
Stomp stomp I’ve arrived
Drop the beat, nasty face
Why ya lookin’ at me?

Flyin’ flyin’ flyin’ flyin’ through the sky
In my spaceship
I’m an alien tonight

[Hook]
Dirty dirty dirty dirty dirty dirty sucka
You think I can’t get hurt like you, you motherfucker

I can do it like a brother
Do it like a dude
Grab my crotch, wear my hat low like you

Do it like a brother
Do it like a dude
Grab my crotch, wear my hat low like you

We can do it like the man’dem, man’dem
We can do it like the man’dem, man’dem
Sugar sugar sugar

We can do it like the man’dem, man’dem
We can do it like the man’dem, man’dem
Sugar sugar sugar

[Lyric 2]
Boom Boom, pull me a beer
No pretty drinks, I’m a guy out here
Rollin’ rollin’ rollin’ rollin’ money like a pimp
My B I T C H’s on my dick like this

[Hook]
Dirty dirty dirty dirty dirty dirty sucka
You think I can’t get hurt like you, you motherfucker

I can do it like a brother
Do it like a dude
Grab my crotch, wear my hat low like you

Do it like a brother
Do it like a dude
Grab my crotch, wear my hat low like you

We can do it like the man’dem, man’dem
We can do it like the man’dem, man’dem
Sugar sugar sugar

We can do it like the man’dem, man’dem
We can do it like the man’dem, man’dem
Sugar sugar sugar

[Lyric 3]
Boys, come say what you wanna
Boys, you need to lick my dollar
Boys, gettin’ hot under the collar
Holla holla woah

Boys, come say what you wanna
Boys, you need to lick my dollar
Boys, gettin’ hot under the collar
Holla holla woah

I can do it like a brother
Do it like a dude
Grab my crotch, wear my hat low like you

Do it like a brother
Do it like a dude
Grab my crotch, wear my hat low like you

I can do it like a brother
Do it like a dude
Grab my crotch, wear my hat low like you

Do it like a brother
Do it like a dude
Grab my crotch, wear my hat low like you

We can do it like the man’dem, man’dem
We can do it like the man’dem, man’dem
Sugar sugar sugar

We can do it like the man’dem, man’dem
We can do it like the man’dem, man’dem
Sugar sugar sugar

Do it, do it like a dude
Do it, do it low like you
Do it, do it like a dude
Do it, do it like a dude

Lời Việt

[Lyric 1]
Nhảy đê, tao đến rồi đây
Mở nhạc đê, bộ mặt khó đỡ
Sao chúng mày cứ nhìn chằm chằm tao thế?

Bay, bay, bay qua bầu trời
Trong phi thuyền của tao
Đêm nay tao sẽ là người ngoài hành tinh

[Hook]
Những cô em dính đầy bùn đất
Mày nghĩ tao không chịu đau được như mày chắc, mẹ kiếp

Tao có thể làm được như một đứa con trai
Như một thằng đàn ông
Khoác áo, đội mũ sát mặt như mày

Làm như một đứa con trai
Làm như một thằng đàn ông
Khoác áo, đội mũ sát mặt như mày

Bọn tao hành động như những gã đàn ông
Bọn tao hành động như những gã đàn ông
Cưng ơi, cưng ơi, cưng ơi

Bọn tao hành động như những gã đàn ông
Bọn tao hành động như những gã đàn ông
Cưng ơi, cưng ơi, cưng ơi

[Lyric 2]
Bùm bùm, cho cốc bia đê
Chẳng cần đồ dễ uống, ở đây tao là đàn ông
Vung tiền ra như thằng mua gái
Người tình của tao sẽ ngồi trên "của quý" của tao thế này

[Hook]
Những cô em dính đầy bùn đất
Mày nghĩ tao không chịu đau được như mày chắc, mẹ kiếp

Tao có thể làm được như một đứa con trai
Như một thằng đàn ông
Khoác áo, đội mũ sát mặt như mày

Làm như một đứa con trai
Làm như một thằng đàn ông
Khoác áo, đội mũ sát mặt như mày

Bọn tao hành động như những gã đàn ông
Bọn tao hành động như những gã đàn ông
Cưng ơi, cưng ơi, cưng ơi

Bọn tao hành động như những gã đàn ông
Bọn tao hành động như những gã đàn ông
Cưng ơi, cưng ơi, cưng ơi

[Lyric 3]
Mấy thằng kia, nói điều mày muốn đi
Mấy thằng kia, mày thử "của quý" của tao đi
Mấy thằng kia, dưới cái cổ áo này nóng lắm rồi đây
Hét lên, woah

Mấy thằng kia, nói điều mày muốn đi
Mấy thằng kia, mày thử "của quý" của tao đi
Mấy thằng kia, dưới cái cổ áo này nóng lắm rồi đây
Hét lên, woah

Tao có thể làm được như một đứa con trai
Như một thằng đàn ông
Khoác áo, đội mũ sát mặt như mày

Làm như một đứa con trai
Làm như một thằng đàn ông
Khoác áo, đội mũ sát mặt như mày

Tao có thể làm được như một đứa con trai
Như một thằng đàn ông
Khoác áo, đội mũ sát mặt như mày

Làm như một đứa con trai
Làm như một thằng đàn ông
Khoác áo, đội mũ sát mặt như mày

Bọn tao hành động như những gã đàn ông
Bọn tao hành động như những gã đàn ông
Cưng ơi, cưng ơi, cưng ơi

Bọn tao hành động như những gã đàn ông
Bọn tao hành động như những gã đàn ông
Cưng ơi, cưng ơi, cưng ơi

Hành động, hành động như thằng đàn ông
Làm được việc như chúng mày
Hành động, hành động như thằng đàn ông
Làm được việc như chúng mày


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...