Don't Cry

Pop
MrWind
2318
Don't Cry

Lời bài hát

If they told me it's over
I wouldn't believe it
Because you know we both care
But we got to get over, over the mountain
We can't keep standing, standing there
Let's move on and be strong, girl
Even though we can't go
Let go, can't hold on
When love's broken

This is gonna be our last goodbye
Our love is gone, but I'll survive
Hide my tears and dry my eyes
You don't need to see me cry
Pack my bags, can't take no more
Adios, I'm out the door
Hide your tears and dry your eyes
'Cause I don't want to see you cry

Don't cry, don't cry, cry, cry
Don't cry, cry, don't cry, don't cry
Cry, cry

In the beginning we were both crazy
We were crazy in love
But now that it's ending
We're just crazy
Because we love with no drugs
Can't go on any longer
Baby, we got to let it go
Move on, can't hold on
When love's broken

This is gonna be our last goodbye
Our love is gone, but I'll survive
Hide my tears and dry my eyes
You don't need to see me cry
Pack my bags, can't take no more
Adios, I'm out the door
Hide your tears and dry your eyes
'Cause I don't want to see you cry

This is gonna be our last goodbye
Our love is gone, but I'll survive
Hide my tears and dry my eyes
You don't need to see me cry
Pack my bags, can't take no more
Adios, I'm out the door
Hide your tears and dry your eyes
'Cause I don't want to see you cry

Don't cry, don't cry, cry, cry
Don't cry, cry, don't cry, don't cry
Cry, cry

Lời Việt

Nếu người ta nói với em rằng chấm dứt rồi
Em sẽ không tin đâu
Bởi anh biết chúng ta đều quan tâm
Nhưng chúng ta phải vượt qua ngọn núi đó
Chúng ta sẽ không cần đi nữa, đứng đây thôi
Hãy tiến tới đi và mạnh mẽ lên, cô gái à
Thậm chí chúng ta không thể đi
Hãy đi đi, không được níu kéo
Khi tình yêu tan vỡ

Đó có thể là cuộc chia tay cuối cùng của chúng ta
Tình yêu của ta sẽ mất đi, nhưng em vẫn tồn tại
Dấu đi những giọt nước mắt và lau khô mắt em
Anh không cần phải nhìn em khóc
Đóng gói hành lý của em, không chịu đựng được nữa
Xin từ biệt, em đi đây
Dấu đi những giọt nước mắt và lau khô mắt anh
Bởi em không muốn nhìn thấy anh khóc

Đừng khóc, đừng khóc mà
Đừng khóc, đừng khóc mà.
Đừng khóc

Khi mới đầu chúng ta đều liều lĩnh
Chúng ta điên cuồng vì tình
Nhưng giờ đã hết ròi
Chúng ta chỉ điên cuồng thôi
Bởi chúng ta yêu nhau mà không có bất kì thuốc gì
Không cần kéo dài thêm nữa
Anh à, chúng ta phải để điều đó ra đi
Tiến tới, không được níu kéo
Khi tình yêu tan vỡ

Đó có thể là cuộc chia tay cuối cùng của chúng ta
Tình yêu của ta sẽ mất đi, nhưng em vẫn tồn tại
Dấu đi những giọt nước mắt và lau khô mắt em
Anh không cần phải nhìn em khóc
Đóng gói hành lý của em, không chịu đựng được nữa
Xin từ biệt, em đi đây
Dấu đi những giọt nước mắt và lau khô mắt anh
Bởi em không muốn nhìn thấy anh khóc

Đó có thể là cuộc chia tay cuối cùng của chúng ta
Tình yêu của ta sẽ mất đi, nhưng em vẫn tồn tại
Dấu đi những giọt nước mắt và lau khô mắt em
Anh không cần phải nhìn em khóc
Đóng gói hành lý của em, không chịu đựng được nữa
Xin từ biệt, em đi đây
Dấu đi những giọt nước mắt và lau khô mắt anh
Bởi em không muốn nhìn thấy anh khóc

Đừng khóc, đừng khóc mà
Đừng khóc, đừng khóc mà.
Đừng khóc


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé